เด่นโซเชียล

"พยากรณ์อากาศ" 11-15 ก.พ. ประเทศไทย "ฝนตกหนัก" ทั่วทุกพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดต รายงาน "พยากรณ์อากาศ" 11-15 ก.พ. ประเทศไทย "ฝนตกหนัก" ทั่วทุกพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน "พยากรณ์อากาศ" ในช่วงวันที่ 9 – 10 ก.พ. 65 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 ก.พ. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

 

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 11 – 13 ก.พ. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลาง ตลอดช่วง ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

 

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 9 - 10 ก.พ. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 12-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ก.พ. 65 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่ 11 – 13 ก.พ. 65

อุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 9 – 10 ก.พ. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ก.พ. 65 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่ 11 – 13 ก.พ. 65

อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 9 – 10 ก.พ. 65 มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ก.พ. 65 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่ 11 – 13 ก.พ. 65

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 9 - 10 ก.พ. 65 มีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ก.พ. 65 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1- 2 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.พ. 65 มีฝนตกหนักบางแห่ง

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.พ. 65 มีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 9 – 10 ก.พ. 65 มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ก.พ. 65 เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ