เด่นโซเชียล

"TCAS65" ยืนยันสิทธิ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ รอบ 1 (Portfolio) เช็คที่นี่ (คลิป)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ห้ามพลาด "TCAS65" วิธี ยืนยันสิทธิ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ รอบ 1 (Portfolio) ต้องทำอย่างไร เช็คเงื่อนไขด่วน ๆ ก่อนตัดสินใจ

 

"TCAS65" วันนี้ เปิดยืนยันสิทธิ (7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565) และ เปิดสละสิทธิ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ แล้ว ยืนยันสิทธิ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ ต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

 

การบริหารจัดการ 1 คน มี 1 สิทธิเข้าศึกษา

 

 • ยืนยันสิทธิ

 

 1. กดยืนยันสิทธิได้เพียง 1 สาขาวิชา ที่ผ่านการคัดเลือก
 2. เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้รวม 3 ครั้ง ในแต่ละรอบ
 3. เมื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ สาขาวิชาที่กดยืนยันไปแล้วถือว่า ยกเลิก
 4. ไม่สามารถสมัครรอบต่อไปได้

 

 • ไม่ใช้สิทธิ

 

 1. ไม่ต้องการเรียนในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 2. เลือกได้ทุกรอบ
 3. สมัครรอบต่อไปได้

 

 • สละสิทธิ

 

 1. ยกเลิกการยืนยันสิทธิ
 2. กดสละสิทธิในระบบเท่านั้น
 3. ขอยกเลิกการสละสิทธิไม่ได้
 4. สละสิทธิได้ 1 ครั้ง เพื่อสมัครรอบต่อไป
 5. มี 2 ช่วง ให้เลือกสละสิทธิ (Portfolio & Quota)
 6. สละสิทธิครั้งที่ 2 จะสมัครรอบต่อไปไม่ได้

 

 

* การบริหารจัดการสิทธิในระบบ TCAS

 

 • ผู้สมัครสัญชาติไทย เข้าเรียนทุกหลักสูตร ต้อง บริหารจัดการสิทธิ
 • ผู้สมัครต่างชาติ เข้าเรียนหลักสูตรไทย ต้อง บริหารจัดการสิทธิ
 • ผู้สมัครต่างชาติ เข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้อง บริหารจัดการสิทธิ

 

 

 

 

"TCAS65" มหาวิทยาลัยให้ยืนยันสิทธิในระบบของมหาวิทยาลัย

 

 • ยืนยันสิทธิที่ระบบของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่การยืนยันสิทธิของระบบ TCAS
 • ไม่ยืนยันสิทธิที่ระบบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่ส่งชื่อเข้าระบบ TCAS
 • หากได้ยืนยันสิทธิที่ระบบของมหาวิทยาลัยไว้แล้วหลายแห่ง ต้องตัดสินใจเลือก ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบ TCAS เพียงที่เดียวเท่านั้น

 

 

การเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก

 

 1. กดเลือก ยืนยันสิทธิ เพียงสาขาวิชาเดียวที่ต้องการเข้าศึกษาเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดําเนินการใด ๆ
 2. กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
 3. นํารหัส OTP จํานวน 6 หลักที่ได้รับนั้นกรอกเข้าระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้กดขอรหัส OTP เพียงครั้งเดียว รอระบบส่งรหัส OTP ไปที่ช่องทางที่ต้องการรับรหัส หากรอนานเกิน 10 นาทีจึงกดขอรหัส OTP ใหม่อีกครั้ง (ค่า Ref. ที่ได้รับรหัส OTP ต้องตรงกับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของระบบ) จึงจะสามารถยืนยันสิทธิเข้าศึกษาได้
 4. ระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาได้รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยนับจํานวนการขอรหัส OTP ได้สําเร็จสําหรับการยืนยันสิทธิและการไม่ใช้สิทธิ (ยึดข้อมูลประวัติการดําเนินที่อยู่ในระบบ)
 5. หากกดยืนยันสิทธิเข้าศึกษาภายใน 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จะถือว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น รอให้มหาวิทยาลัยเรียกไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต / นักศึกษาใหม่ และไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ (รอบ 2 หรือ รอบ 3 หรือ รอบ 4)

 

 

 

 

"TCAS65" การไม่ต้องการเข้าศึกษาในทุกสาขาที่ผ่านการคัดเลือก

 

 1. ให้กดปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ ที่อยู่ด้านล่างของรายชื่อสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน
 2. ไม่ดําเนินการใด ๆ ในระบบ จนถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิซึ่งเป็น เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถือว่า ไม่ใช้สิทธิเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 3. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจไม่เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก โดยดําเนินการขอรหัส OTP ได้สําเร็จไม่ถึง 3 ครั้ง และยังไม่ถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิให้กดปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน
 4. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิไปครบ 3 ครั้งแล้ว หรือ ระบบปิดการยืนยันสิทธิแล้ว ให้รอระบบเปิดการสละสิทธิ แล้วกดปุ่ม สละสิทธิ ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการยืนยันสิทธิที่ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

 

 

การสละสิทธิรอบ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

 • เฉพาะผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ดําเนินการให้เรียบร้อย (ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP เข้าระบบ) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จึงจะสามารถสมัครรอบ 2 หรือ รอบ 3 หรือ รอบ 4 ได้
 • หรือ รอผลคะแนนสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ก่อน หากต้องการเปลี่ยนใจไปสมัครรอบ 3 Admission หรือรอบ 4 Direct Admission ให้รอระบบเปิดให้สละสิทธิอีกครั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จึงจะสมัครรอบ 3 หรือ รอบ 4 ได้

 

* การสละสิทธิต้องดําเนินการในระบบ TCAS65 เท่านั้น และขอยกเลิกการสละสิทธิในภายหลังไม่ได้


** การแจ้งสละสิทธิที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา โดยไม่กดปุ่ม สละสิทธิ ในระบบ TCAS65 ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในระบบ TCAS65 ซึ่งจะไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้

 

 

การสละสิทธิ

 

 • สละสิทธิในระบบได้ 1 ครั้ง เพื่อสมัครคัดเลือกรอบต่อไปได้ยกเว้น

 

 1. สละสิทธิหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้ *
 2. สละสิทธิหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้ *
 3. สละสิทธิหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้ *

 

* ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน

 

 • สละสิทธิ ม.รัฐ สมัคร ม.รัฐ ไม่ได้
 • สละสิทธิ ม.รัฐ สมัคร ม.เอกชน ได้
 • สละสิทธิ ม.เอกชน สมัคร ม.รัฐ ได้
 • สละสิทธิ ม.เอกชน สมัคร ม.เอกชน ได้

 

 

 

 

 

 

ชมคลิป : คลิกที่นี่

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Mytcas.com

 

 

 

logoline