เด่นโซเชียล

ขอคืน "ภาษี" 2564 หมดแค่สิ้นเดือนนี้ เช็คทางลัด คลิก สอบถามคืนเงิน กรมสรรพากร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทางลัด เช็คคืน "ภาษี" 2564 ตรวจสอบข้อมูลคืนเงินภาษี กรมสรรพากร หลังยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 เมษายน 2565

 

"ภาษี" 2564 กรมสรรพากร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ที่มีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th โดยช่องทางในการคืนเงินภาษีนั้น ดังนี้

 

 

 

 

การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

  • กรมสรรพากรจะทำการโอนเงิน "ภาษี" ที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนภาษีเกินกว่า 90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา

 

การคืนเงินผ่านสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

  • กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

  • กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

 

 

 

 

* สำหรับผู้ขอคืนที่ได้รับ ค.21 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคาร และ ค.21 หมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืน "ภาษี" ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากรจะออก ค.21 ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไป

 

 

ทางลัด ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนเงินภาษี

 

  • หลังจากยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมยื่นขอคืนภาษี แล้วสามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษี หรือสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

  1. ผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th เลือกเมนู สอบถามการขอคืนภาษี หรือเข้าเมนูลัด : คลิกที่นี่ (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน)
  2. ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) : 1161
  3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ

 

 

กรมสรรพากร, ภาษี, คืนภาษี, ขอคืนเงินภาษี

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ