เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ" ผ่อนต่ำ ล้านละ 5,000 เปิดเทอมใหม่ หัวใจไม่ว้าวุ่น มีเงินพร้อมใช้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อ" ไทรทองส่วนบุคคล ออมสิน ให้ทุกความต้องการเป็นไปได้ ใช้จ่ายสะดวก ไม่มีสะดุด เปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงิน เปิดเทอมใหม่ หัวใจไม่ว้าวุ่น มีเงินพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้าน ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

 

มองหา "สินเชื่อ" วงเงินสูง ผ่อนต่ำ ได้นาน ๆ อยู่หรือเปล่า อีกทางเลือกจาก ออมสิน ให้ทุกความต้องการเป็นไปได้ เปลี่ยนหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หรือ คอนโด ปลอดจำนอง เป็นเงิน แถมช่วงนี้ เปิดเทอมใหม่ หัวใจไม่ว้าวุ่น มีเงินพร้อมใช้

 

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

 

 

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล จากธนาคารออมสิน ใช้จ่ายสะดวก ไม่มีสะดุด ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท ต่อเดือน นาน 2 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้ "สินเชื่อ" ไทรทองส่วนบุคคล

 

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

 

หลักประกัน

 

 • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า - ออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

 

 

อัตราดอกเบี้ย

 

* เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

 • ปีที่ 1 - 2

 

 1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : MRR-1.750%
 2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : MRR-1.250%

 

 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป : MRR-0.500%

 

 • เฉลี่ย 3 ปี

 

 1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 4.912%
 2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 5.245%

 

 • EIR

 

 1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 5.446%
 2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 5.567%

 

 

ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

 

 • สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ MRR-1.00 ต่อปี หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น "สินเชื่อ" ไทรทองส่วนบุคคล

 

 • ยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565

 

หมายเหตุ :

 

 • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1 - 2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท

 

 

 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

 

 

 

 • กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี
 • หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า - ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

 

 • สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

สินเชื่อ, Back to School, ออมสิน, ผ่อนต่ำ, เปิดเทอม, สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ออมสิน

 

 

 

logoline