เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ" ตั้ง หลัก กู้ออนไลน์ เงินด่วน 50,000 บาท 15 นาที รู้ผล รับเงินใน 24 ชม.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อ" ตั้ง หลัก สินเชื่อรายย่อย คนตั้งตัวต้องการเงินตั้งต้น เงินด่วน 50,000 บาท กู้ออนไลน์ 15 นาที รู้ผล รับเงินใน 24 ชั่วโมง เช็คเลยเงื่อนไข ขั้นตอน วิธี ครบจบที่นี่

 

"สินเชื่อ" ตั้ง หลัก อีกทางเลือกสำหรับ คนตั้งตัวต้องการเงินตั้งต้น เงินทันเด้อ แอปกู้เงิน ในระบบ ภายใต้การกำกับของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้บริการโดย เอสซีบี อบาคัส บริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 

 

สินเชื่อตั้งหลัก สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ ที่เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละต่อปี) ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแอป เงินทันเด้อ "สินเชื่อ" ตั้ง หลัก

 

 

 

ลักษณะสําคัญของสินเชื่อตั้งหลัก


วงเงินสินเชื่อ

 

 • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยบริษัทจะกําหนดวงเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า โดยอาจให้สินเชื่อเป็นรายสัญญาหรือเพิ่มเติมให้ในภายหลังตามแต่ละกรณี และเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

 

 • ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 15 เดือน

 

รูปแบบการผ่อนชําระ

 

 • ผ่อนชําระคืนสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน ตามวันที่ทําสัญญาไว้

 

* ทั้งนี้ สามารถผ่อนชําระคืนได้มากกว่ายอดเงินที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด เพื่อทําให้เงินต้นลดลง และลดระยะเวลาการผ่อนชําระให้เร็วขึ้น


ช่องทางการชําระสินเชื่อ

 

 • ชําระโดยเข้าสู่แอปพลิเคชัน เงินทันเด้อ เพื่อชําระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือชําระด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ผ่าน QR Code (single QR)

 

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละต่อปี )

 

 • ร้อยละ 33 และไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติสําหรับเงินให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกํากับร้อยละ 33 ต่อปี เมื่อคํานวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นรวมกัน (Effective rate)

 

การคํานวณดอกเบี้ย

 

 • รายวัน

 

จํานวนวันต่อปีที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ย

 

 • 365 วัน

 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

 

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

 

 

 

ค่าบริการและค่าธรรมเนียม "สินเชื่อ" ตั้ง หลัก

 

 • ค่าอากรแสตมป์ : ไม่เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์
 • ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ผ่านช่องทางบริการต่างๆ
 • Bill Payment QR Code พร้อมเพย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • Bill Payment ผ่าน SCB EASY : ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

* หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ www.money-thunder.com

 

 

กู้เงินด่วนกับ สินเชื่อตั้งหลัก กู้เงินด่วนทันใจเพื่อการประกอบอาชีพ

 

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน
 • ผ่อนนานสุด 15 เดือน
 • ยื่นกู้ออนไลน์ รับเงินใน 24 ชม.

 

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อตั้งหลัก

 

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ
 • ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ และอื่น ๆ

 

* กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์

 

 

ต้องใช้อะไรยื่นกู้บ้าง ?

 

 • ข้อมูลบัตรประชาชน
 • E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ได้มากกว่า 1 ธนาคาร รองรับ 8 ธนาคาร ได้แก่ กสิกรไทย , กรุงไทย , กรุงศรีฯ , ทีทีบี , ไทยพาณิชย์ , ธ.ก.ส. ธอส. และ ออมสิน

 

* หากเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วย SCB EASY


** ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ หรือ บัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับรับเงินกู้

 

 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 

 • ดอกเบี้ย 33% ต่อปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ
 • ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : เงินทันเด้อ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ