เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ" อเนกประสงค์ กรุงเทพ ให้ยืม 150,000 ผ่อนแค่ 4,000 สุขใจ ไม่ต้องค้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อ" อเนกประสงค์ ธนาคาร กรุงเทพ ให้ยืมเงิน 150,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 4,000 บาท เท่านั้น แถมไม่ต้องค้ำประกัน สนใจรายละเอียด สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ คลิก ครบจบที่นี่

 

มองหา "สินเชื่อ" อเนกประสงค์ สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร กรุงเทพ อีก 1 ตัวเลือก ในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ใครหลายคนอาจประสบปัญหาด้านการเงินในวันนี้

 

 

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินกู้ที่จะมาเติมเต็มช่วยเหลือผู้ที่ต้องการปรับสภาพคล่อง ด้วยเงื่อนไขที่โดนใจ

 

 • ยืมเงิน 15,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 500 บาท
 • ยืมเงิน 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 1,400 บาท
 • ยืมเงิน 150,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 4,000 บาท

 

 

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

 

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 - 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

 

 

ชำระคืน สบาย ๆ สูงสุด 60 เดือน

 

 • ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน

 

 

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

 

 • คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม "สินเชื่อ" บัวหลวงสุขใจ

 

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

 

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับ ธนาคารกรุงเทพ

 

 • ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย "สินเชื่อ" บัวหลวงสุขใจ

 

 1. วงเงิน (บาท) ไม่เกิน 30,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%
 2. วงเงิน (บาท) 30,001 - 100,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%
 3. วงเงิน (บาท) 100,001 - 200,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%
 4. วงเงิน (บาท) 200,001 - 300,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%
 5. วงเงิน (บาท) 300,001 - 1,000,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%

 

 

 • เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี
 • เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี

 

 

 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

 

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

 

 

ธนาคารกรุงเทพ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ, เงินกู้อเนกประสงค์

 

 

ธนาคารกรุงเทพ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ, เงินกู้อเนกประสงค์

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ