เด่นโซเชียล

"ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่" ประกาศรายชื่อแล้ว เช็คขั้นตอน ก่อนจองงวด 2 พค.

"ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่" ตรวจสอบขั้นตอน วิธีการเตรียมความพร้อม-เอกสารหลังได้รับโควต้า ก่อนจองสลากงวด 2 พ.ค. นี้

"ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่"หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดให้ ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ จำนวน 200,000 ราย เพื่อรับโควต้าขาย "ลอตเตอรี่"  โดยได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 ที่ผ่าน ช่องทาง www.glo.or.th  ซึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งจะดำเนินการสุ่มจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมด ให้เหลือเพียง 200,000 รายเท่านั้น 

ทั้งนี้หาก "ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่" ผ่านแล้ว

  • แยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 200,000 ราย ในวันที่ 1-10 มี.ค. 2565 (15 วัน)

 

  • ทำการสุ่ม คัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, ผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน วันที่ 11-20 มี.ค. 2565 (10 วัน)

 

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มี.ค. 2565 (11วัน)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่ 

 

 

  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2565 (91 วัน) หากไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก

 

  • เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากได้ ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค. 2565

 

อย่างไรก็ตาม บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่การทำรายการงวดวันที่ 2 พ.ค. 2565-งวดที่ 16 เม.ย. 2567

ผู้ที่ "ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่" ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา 
  • รูปที่ถ่ายบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร ต้องเห็นรายละเอียดของบัตรอย่างชัดเจน
  • รูปที่ถ่ายทะเบียนบ้าน ต้องเห็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจน 
  • รูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย

 

 

ข่าวยอดนิยม