เด่นโซเชียล

อัปเดต "ประกันสังคม" มาตรา 40 วิธีสมัคร ช่องทางชำระเงินสมทบ รับประโยชน์ทดแทน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" อัปเดต มาตรา 40 ล่าสุด ผู้ประกันตนเช็คเลย ช่องทางชำระเงินสมทบ และช่องทางการรับประโยชน์ทดแทน วิธีสมัคร

 

สำนักงาน "ประกันสังคม" กระทรวงแรงงาน อัปเดต ช่องทางการชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และช่องทางการรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 โดยการจ่ายเงินสมทบ มาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือก ดังนี้

 

 • ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

 

 

 

 

"ประกันสังคม" ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้สิทธิคุ้มครอง ดังนี้

 

 • ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน / ปี

 

 • การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ บัตรทอง 30 บาท นั่นหมายความว่า ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 จะใช้สิทธิบัตรทองได้เหมือนเดิม เพียงแต่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีประสบอันตราย / เจ็บป่วย

 

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย / เจ็บป่วย
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

 

กรณีทุพพลภาพ

 

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 - 1,000 บาท / เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

 

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ กรณีทุพพลภาพ

 

 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ)

 

 • ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีชราภาพ

 

 • เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

 

 

 

 

"ประกันสังคม" มาตรา 40 กรณีชราภาพ (รับเงินบำนาญ)

 

 • ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท / เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
 • กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด
 • ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
 • กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 

 • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)
 • ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท / เดือน
 • ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555


 

เงินสงเคราะห์บุตร

 

 • ในกรณีเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตามที่ประกันสังคมกำหนดด้วย

 

 

เช็คประกันสังคม มาตรา 40

 

 

 

วิธีลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

 

 

ช่องทางการสมัครอื่น ๆ

 

 • นอกจากจะสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้ว สำหรับคนที่ไม่สะดวกสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ในช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 4. ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 5. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

 

 

ช่องทางการชำระเงินสมทบ

 

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร / หน่วยบริการ

 

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)
 5. เคาน์เตอร์โลตัส
 6. ตู้บุญเติม
 7. เคาน์เตอร์บิ๊กซี
 8. เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม

 

 

 • หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารออมสิน
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 • ผ่าน Mobile Application Shopee

 

 

ช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทนมาตรา 40

 

 1. รับเงินด้วยตนเอง / มอบอำนาจรับเงินแทน ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 2. รับเงินทางธนาณัติ
 3. รับเงินผ่านธนาคาร

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ