เด่นโซเชียล

“ออมสิน” สลากออมสิน เพิ่มรางวัลอีก 20 ล้าน ผ่าน MyMo เช็คเงื่อนไขซื้อด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“ออมสิน” สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เพิ่มรางวัลพิเศษถึง 20 ล้านบาท เฉพาะแอปฯ MyMo เท่านั้น เช็คเงื่อนไขด่วน ก่อนพลาด

 

“ออมสิน” สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่าน MyMo ได้ลุ้นโชคต่อที่ 2 เพิ่ม! รางวัลพิเศษ จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 1 ล้านบาท มูลค่ารวม 20 ล้านบาท

 

ออกรางวัล 2 ครั้ง

• ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
• ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

(กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล)

 

 

 

 

สิทธิพิเศษของโครงการ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565

 

1. ระยะเวลาโครงการ

 • ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565

 

2. วงเงินโครงการ

 • 24,000 ล้านบาท

 

3. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

 

4. สิทธิพิเศษของโครงการ

 • เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล

 

5. การออกรางวัลพิเศษ ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2  : วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

 

6. การรับเงินรางวัลพิเศษ

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

 

 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การซื้อสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

 

1. ระยะเวลารับฝาก 

 • ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

2. ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

 

3. อายุ

 • 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)

 

4. ราคาต่อหน่วย

 • 20 บาท 

 

5. รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

 

6. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย

 

7. วงเงินในการรับฝาก

 • สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
 • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 • วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

 

8. เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 •  ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

9. สลากครบอายุ

 • โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

10. ผลตอบแทนขั้นต่ำ

 • จำนวนเงินฝากไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนต่อปี
 • จำนวนเงินฝาก 200,000-2,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน 0.24% ต่อปี

 

 

 

ออมสิน, สลากออมสิน, สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี, สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

 

 

 

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

 

 

 

logoline