เด่นโซเชียล

"วิธี" จ่ายหนี้ กยศ. เช็คด่วนคำนวณวางแผนเตรียมไว้ใกล้ถึงกำหนดได้ไม่ร้อนใจ

"วิธี" จ่ายหนี้ กยศ. เช็คด่วนคำนวณวางแผนเตรียมไว้ใกล้ถึงกำหนดได้ไม่ร้อนใจ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ค "วิธี" จ่ายหนี้ กยศ. เตรียมตัวไว้จะได้ไม่ร้อนใจ ใครกู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้คืนก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย

 

เช็คด่วน "วิธี" จ่ายหนี้ กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) เตรียมตัวไว้จะได้ไม่ร้อนใจเมื่อใกล้ถึงกำหนด (วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสุดท้ายของการจ่ายหนี้ กยศ.) ใครกู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้คืนก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย

 

How to เตรียมตัวจ่ายหนี้ กยศ.

 

 1. ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายในแต่ละปีจากเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th : คลิกที่นี่ เลือก ตรวจสอบยอดหนี้ หรือ scan QR code (ในรูปข้างล่างนี้)
 2. คำนวณและวางแผนเก็บเงินเป็นรายเดือน เพื่อจ่ายหนี้ให้ครบตามกำหนด (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี)

 

จำนวนเงินที่ต้องเก็บ = ยอดหนี้รายปี / จำนวนเดือนที่เหลือก่อนถึงกำหนดชำระ

เช่น ณ เดือน มกราคม 2565 ถ้ายังไม่เคยทยอยเก็บมาก่อน และปีนี้ต้องจ่าย 9,000 บาท จะต้องเก็บเงิน 9,000 / 6* = 1,500 บาทต่อเดือน

* 6 เดือน มาจากเดือน ม.ค. - มิ.ย. หรือถ้ารอบหน้าเริ่มวางแผนตั้งแต่หลังกำหนดจ่ายปีนี้ ก็จะมีเวลาเก็บ 12 เดือน (ก.ค. 65 - มิ.ย. 66) เหลือยอดที่ต้องเก็บต่อเดือนลดลง

 

 

ผ่อนชำระหนี้, กยศ., วิธี, กู้ยืมเงิน

 

 

 

 

"วิธี" จ่ายหนี้ กยศ. ควรเตรียมตัวด้วย ดังนี้

 

หลักเกณฑ์การชำระหนี้

 

 1. ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืน ให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้
 2. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้
 3. การชำระหนี้งวดต่อ ๆ ไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
 4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด
 5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

 

 

หมายเหตุ

 

 • ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชำระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนชำระเป็นรายปี หรือรายเดือนกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

 

 • กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้นำใบรับรองจากสถานศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

ช่องทาง "วิธี" ชำระหนี้ กยศ.

 

 • ทั้งนี้ กยศ. จะมีหนังสือแจ้งชำระหนี้ครั้งแรกในปีที่ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องชำระรายเดือน หรือรายปีให้ผู้กู้ยืมทราบ หากผู้กู้ยืนไม่ได้หนังสือแจ้งภาระหนี้ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระด้วยตัวเองได้ทางแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th : คลิกที่นี่ นำเงินไปชำระได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

ธนาคารกรุงไทย

 

 • หักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ตู้ ATM
 • อินเทอร์เน็ต (www.ktbnetbank.com) : คลิกที่นี่
 • แอปพลิเคชัน Krungthai Next และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

 • หักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ตู้ ATM

 

ชำระหนี้ กยศ. ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking

 

 • เปิดและบันทึกภาพ QR Code จากแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
 • เปิดแอปพลิเคชันของทุกธนาคารที่มี Mobile Banking
 • กด สแกนจ่าย
 • เลือกภาพ QR Code ที่บันทึกไว้
 • ชำระเงิน

 

 

ชำระหนี้ กยศ. ด้วยรหัสการชำระเงิน Barcode

 

 • แสดง Barcode ที่อยู่ในหนังสือแจ้งภาระหนี้ หรือพิมพ์จากระบบตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th : คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ใช้เพื่อชำระหนี้ผ่านหน่วยรับชำระ ดังต่อไปนี้

 

 

 • ไปรษณีย์ไทย
 • บิ๊กซี
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารไทยธนชาต
 • ธนาคารกรุงศรี
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ

 

 

หมายเหตุ

 

 1. ชำระได้เฉพาะผู้กู้ยืมที่ไม่มียอดค้างชำระ และมีสถานะชำระหนี้ปกติตามสัญญา 15 ปี เท่านั้น
 2. สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
 3. ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางที่ใช้บริการ

 

 

ตารางวางแผนผ่อนชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่เนิ่น ๆ

 

 

ผ่อนชำระหนี้, กยศ., วิธี, กู้ยืมเงิน

 

 

ผ่อนชำระหนี้, กยศ., วิธี, กู้ยืมเงิน

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด