เด่นโซเชียล

เช็คด่วน เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์เด็ก" 5-12 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงศึกษาธิการ รายงาน เปิดไทม์ไลน์ การเตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์เด็ก" อายุ 5-12 ปี โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ.65 เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ รายงาน เปิดไทม์ไลน์ การเตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์เด็ก" อายุ 5-12 ปี โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ.65 เป็นต้นไป

 

วันนี้ 20 ม.ค.65 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดไทม์ไลน์การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์เด็ก" อายุ 5-12 ปี โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ.65 เป็นต้นไป

 

 

 

โดยมีไทม์ไลน์ "ไฟเซอร์เด็ก" ดังนี้

 

12-14 ม.ค.65

 1. ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน 
 2. สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มและกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 
 3. สธ. กำหนด แบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน ลักษณะข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 

 

12-17 ม.ค.65

ศธ. และ สธ. จัดทำคลิปสื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสียการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี 

 

12-20 ม.ค.65

 1. สธ.ส่งแบบฟอร์มยินยอมและ ศธ.นำส่งแก่สถานศึกษาต่าง ๆ
   
 2. ศธ. และ สธ. จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษาในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูล

 

17-24 ม.ค.65

 1. สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
   
 2. สถานศึกษาจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียน แล้วเสร็จ

 

21-25 ม.ค.65

สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครองให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

25-26 ม.ค.65

สถานศึกษานำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้แก่ ผอ.สพป.หรือ ศธจ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

 

 

27-28 ม.ค.65

ศธจ.ประชุมร่วม ผอ.สพป. และหน่วยงานการศึกษาอื่นในจังหวัด สอบทานสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด

 

29 ม.ค.65

ศธจ.ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวัน แต่ละพื้นที่ 

 

30-31 ม.ค.65

ศธจ.จัดประชุมร่วม ศธจ. ผอ.สพป. และ ผอ.สถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ

 

1 ก.พ.65

เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

 

26 ก.พ.65

เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

 

เช็คด่วน เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์เด็ก" 5-12 ปี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด