เด่นโซเชียล

"มาตรการรวมหนี้" ลดดอกเบี้ย - ผ่อนค่างวด ธนาคารไหนร่วมบ้าง เช็คได้ที่นี่เลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แบงก์ชาติอัปเดต "มาตรการรวมหนี้" ช่วยลดภาระดอกเบี้ย - ผ่อนค่างวด ธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง มีเงื่อนไขอะไร เช็คก่อนได้ที่นี่เลย

 

"มาตรการรวมหนี้" เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ทางภาครัฐก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง และล่าสุดทางด้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลมาตรการรวมหนี้แล้วว่าสถาบันการเงินไหนเข้าร่วมบ้าง งานนี้สามารถเช็คได้ที่นี่เลย

 

 

 

 

"มาตรการรวมหนี้" เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมด้วยการรวมสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและการผ่อนค่างวด โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ก็ได้ออกมาแจ้งประกาศว่า 

 

อัปเดตล่าสุด (20 มกราคม 2565) รายชื่อสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ทั้งในธนาคารและต่างธนาคาร โดยลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินโดยตรงเพื่อสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่  https://bit.ly/3cVMnOd แนวทางการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้จากเดิมที่สามารถรวมหนี้ได้เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงินเดียวกัน

 

ประโยชน์ของการรวมหนี้

ในกรณีที่สถาบันการเงินมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ส่วนในกรณีที่รับโอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (refinance) มาจากสถาบันการเงินอื่น สถาบันการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ได้

 

สำหรับสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ด้วย ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตราที่ใช้หลังการส่งเสริมการขาย (teaser rate) บวก 2% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรายย่อยโดยทั่วไป

 

นอกจากนี้ แบงก์ชาติได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ทั้งการจัดชั้นหนี้ การกันเงินสำรอง และการดำรงเงินกองทุน เพื่อลดต้นทุนให้กับสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับการรวมหนี้ที่ดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

โดยรายชื่อสถาบันการเงินที่รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน และต่างธนาคารได้ ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ 

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

2. ธนาคารกรุงไทย

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

4. ธนาคารกสิกรไทย

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

6.  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

8. ธนาคารทิสโก้

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

10. ธนาคารไทยพาณิชย์

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

11. ธนาคารยูโอบี 

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน
 • รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น

 

12. ธนาคารไอซีบีซี

เปิดให้บริการ

 • รวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน
 • รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน

 

 

มาตรการรวมหนี้, มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม, ธนาคาร, สถาบันการเงิน

 

 

ขอขอบคุณที่มาจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand 

 

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด