เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" HOW TO คำนวณ ลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ เช็คเลย

"ประกันสังคม" HOW TO คำนวณ ลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ เช็คเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" HOW TO คำนวณ ลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ กองทุนเงินทดแทน จะมีวิธีการคำนวณอย่างไร ตามมาดูเลย

 

เช็ค "ประกันสังคม" HOW TO คำนวณ ลดหรือเพิ่มอัตรา เงินสมทบ ตามค่าประสบการณ์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นายจ้าง ให้ความสนใจในการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้ ลูกจ้าง ทำงานได้อย่างปลอดภัย จะมีวิธีการคำนวณอย่างไร ตามมาดูเลย

 

 

 

 

"ประกันสังคม" เปิดสูตร HOW TO คำนวณ ลดหรือเพิ่มอัตรา เงินสมทบ ตามค่าประสบการณ์ กองทุนเงินทดแทน

 

วัตถุประสงค์

 

  • ให้นายจ้างจัดสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ป้องกันการประสบอันตราย เพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัย

 

  • อัตราเงินสมทบของสถานประกอบการขึ้นอยู่กับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

 

 

 

 

อัตราส่วนการสูญเสีย

 

  • (0.21 X อัตราส่วนการสูญเสียก่อนปีที่คำนวณ) + (0.70 X อัตราส่วนการสูญเสียโดยเฉลี่ยปีที่คำนวณ)

 

การลด - เพิ่ม อัตราเงินสมทบ

 

  • อัตราส่วนการสูญเสีย ไม่เกินร้อยละ 70 : จะได้รับการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่ร้อยละ 10 - 50

 

  • อัตราส่วนการสูญเสีย มากกว่าร้อยละ 80 : จะถูกปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - 50 จากอัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา

 

อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์

 

  • อัตราเงินสมทบประจำปี = อัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา + ค่าประสบการณ์

 

  • ค่าประสบการณ์ = อัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา X (ร้อยละการลด - เพิ่มอัตราเงินสมทบ)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : สายด่วน 24 ชั่วโมง 1506 , เว็บไซต์ "ประกันสังคม" www.sso.go.th : คลิกที่นี่

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด