เด่นโซเชียล

"พระมหานภันต์" โพสต์เหงา ๆ 4 พส. เหลือเพียงหนึ่งยืนหนึ่ง หลัง "3 พส." หนีสึก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พระมหานภันต์" โพสต์ภาพพร้อมข้อความเหงา ๆ 4 พส. เหลือเพียงหนึ่งยืนหนึ่ง หลัง "3 พส." หนีสึกหมด ชาวเน็ตส่งกำลังใจ

หลังจากที่ทั้ง อดีต "พระมหาไพรวัลย์" หรือ "ทิดไพรวัลย์" อดีต "พระมหาสมปอง" และ อดีต "พระอาจารย์สมพงษ์" 3 พส.ชื่อดังแห่ง "วัดสร้อยทอง" ได้ลาสิกขาตามกันไป ล่าสุด "พระมหานภันต์" สนฺติภทฺโท (ถาวรบรรจบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีความสนิทสนมกับอดีต 3 พส. โพสต์เฟซุบ๊ค พระมหานภันต์ สกพ. - Ven.Napan IBHAP ระบุว่า 4 พส. "เหลือเพียงหนึ่ง..ยืนหนึ่ง แต่ไม่รู้สึกจึ้งงงหรือปังง เพราะเสียงลำพัง ดังกว่าลำโพง เสียงแห่งความเงียบเหงา เพราะเขาไลฟ์ทานข้าวเย็นกัน 

 

\"พระมหานภันต์\" โพสต์เหงา ๆ 4 พส. เหลือเพียงหนึ่งยืนหนึ่ง หลัง \"3 พส.\" หนีสึก

 

ตั้งแต่พี่ทิดออม จนถึงน้องทิดเอก นึกถึงคาถาและเรื่องราวในธรรมบท ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมํ… การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จะได้ทราบเรื่องบวช เรื่องสึก ในสมัยพุทธกาล และเข้าใจปัจจุบันกาล ช่วงนี้เพลียเป็นกำลัง แต่ไม่รู้สึกว่าอยู่ลำพัง เพราะมีญาติโยมทุกท่านเป็นกำลังใจ โมทนาสาธุ สำหรับทุกความเป็นกัลยาณมิตร ขอให้ทุกชีวิตเป็นสุขด้วยธรรม

 

\"พระมหานภันต์\" โพสต์เหงา ๆ 4 พส. เหลือเพียงหนึ่งยืนหนึ่ง หลัง \"3 พส.\" หนีสึก

ซึ่งหลังจากที่ "พระมหานภันต์" ได้โพสต์ข้อความ ทำให้ญาติโยม ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เนื่องจากหากอ่านข้อความดูแล้ว เหมือน "พระมหานภันต์" กำลังออกอาการเหงาหรือไม่

 

 

\"พระมหานภันต์\" โพสต์เหงา ๆ 4 พส. เหลือเพียงหนึ่งยืนหนึ่ง หลัง \"3 พส.\" หนีสึก

 

สำหรับ "พระมหานภันต์" สนฺติภทฺโท (ถาวรบรรจบ) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระนักเทศน์ ที่มีความสนิทสนมกับ ทั้งอดีต 3 พส. และเป็นผู้ทำพิธีลาสิกขาให้อดีตพระ "มหาไพรวัลย์ วรวัณโณ" เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 ที่วัดสระเกศ 

 

"พระมหานภันต์" เกิดวันที่ 20 ส.ค. 2519 ที่ กทม. นามสกุลเดิม "ถาวรบรรจบ"

  • ปี 2531 หลังจบชั้น ป.6 บวชเณรวัดสระเกศ ต่อมาปี 2543 บวชพระ
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  • ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2560 ได้ทุน “ชีพนิ่ง” เรียนปริญญาโท การสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ เป็นพระรูปแรกที่ได้ทุนนี้
  • ปี 2544 ร่วมตั้งกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม, ปี 2545 สอบได้ป.ธ.9, ปี 2552 หัวหน้าพระวิทยากร วัดสระเกศฯ
  • ปี 2554 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
  • ปี 2558 ประธานมูลนิธิ สกพ.

 

เป็นวิทยากร อาทิ สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ ออกแบบและจัดกระบวนการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

 

กำลังขับเคลื่อนเรื่องพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมี "มหาไพรวัลย์" ร่วมด้วย

 

 

\"พระมหานภันต์\" โพสต์เหงา ๆ 4 พส. เหลือเพียงหนึ่งยืนหนึ่ง หลัง \"3 พส.\" หนีสึก

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ