เด่นโซเชียล

"เงินบำนาญชราภาพ" ง่าย ๆ ได้เท่าไหร่ลองคิดดู แถมวิธีเช็คยอดเงินสะสม ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินบำนาญชราภาพ" แจกสูตรคำนวณเงินแบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แถมแจกวิธีเช็คยอดเงินสะสม รวมครบทุกสูตรที่ชาวออฟฟิศต้องรู้ รีบเช็คด่วน ก่อนพลาด

 

"เงินบำนาญชราภาพ" คือ เงินก้อนสำหรับผู้ประกันตน ที่จ่ายเงินประกันสังคมต่อเนื่องทุกเดือน โดยผู้ประกันตนจะได้นับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ผละจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๆ 12 เดือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

 • จ่ายเงินสมบทตั้งแต่ 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป
 • อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์
 • สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

 

 

 

 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้เผยเคล็ดลับ พร้อมแจกสูตรคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" สำหรับผู้ประกันตน โดยสามารถคำนวณได้ 2 กรณี ดังนี้

 

1. กรณีจ่ายครบ 180 เดือน หรือ 15 ปี

 

 • จะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)
 • สูตรคำนวณ : 20 x 15,000 หาร 100
 • เช่น ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 15 ปี 
 • รายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย จะอยู่ที่ 15,000 บาท = ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 3,000 บาท 

 

2. กรณีจ่ายเกิน 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป

 

 • จะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
  (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท) โดยได้เพิ่มอีก 1.5% ของทุกปี 
 • สูตรคำนวณ : [20+(1.5 x จำนวนปี)] x 15,000 หาร 100
 • เช่น ผู้ประกันตนอายุ 60 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี 
 • มีรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท 
 • ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 7,500 บาท

 

กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน (5 ปี) นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 

 

เงินบำนาญชราภาพ, ประกันสังคม, ผู้ประกันตน

 

 

 

 

ส่วนวิธีการเช็กยอดเงินสะสม "เงินบำนาญชราภาพ" ผู้ประกันตนทุกมาตรา สามารถเช็คยอดเงินสะสมของตัวเองได้ พร้อมคำนวณจำนวนเงินผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

 

ซึ่งขั้นตอนในตรวจสอบ สามารถทำได้ ดังนี้

 

 • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม (www.sso.go.th)
 • คลิกเข้าสู่ระบบ (หากไม่เคยลงทะเบียน ให้สมัครสมาชิกก่อน)
 • กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้

 

 

เงินบำนาญชราภาพ, ประกันสังคม, ผู้ประกันตน

 

 • คลิกข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • ระบบจะแสดงงวดเงินสมทบ วันที่ชำระเงิน, % เงินสมทบ และจำนวนเงินสมทบนำส่ง

 

ส่วนการเช็คเงินสงเคราะห์ชราภาพ คลิกที่ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ซึ่งจะแสดงจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน, จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง, จำนวนเงินสมทบของรัฐ ยอดเงินรวม (รายปี)

 

ทั้งนี้ หากจ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนำส่งพร้อมผมประโยชน์ทดแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่มีในระบบ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่รวมยอดที่อยู่ระหว่างการบันทึก เงินสมทบค้างชำระหรือข้อขัดข้องอื่นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ