เด่นโซเชียล

เลื่อน "สอบ ก.พ.64" ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่า โควิด-19 คลี่คลาย จะประกาศให้ทราบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อน "สอบ ก.พ.64" วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่า โควิด-19 คลี่คลาย แล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

เลื่อน "สอบ ก.พ.64" ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ความว่า ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ นั้น

 

 

 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ "สอบ ก.พ.64" เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของทางราชการ สำนักงาน ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1014/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

 

 

 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการ "สอบ ก.พ.64" ให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th : คลิกที่นี่

 

 

สอบ ก.พ.64, โควิด-19, COVID-19

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด