เด่นโซเชียล

"ยื่นภาษี 2564" ส่อง 10 อันดับกองทุน RMF และ SSF ผลตอบแทนสูงสุด ลดหย่อนภาษี

"ยื่นภาษี 2564" รวมลิสต์รายชื่อ ลดหย่อนภาษี กองทุน​ RMF และกองทุน SSF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564 ถึงช่วงพฤศจิกายน 2564 จาก Morningstar Thailand เช็คได้เลยที่นี่

 

"ยื่นภาษี 2564" ลดหย่อนภาษี ปัญหาใหญ่ของผู้มีรายได้หลายคนหนีไม่พ้นการต้องจ่ายภาษีจำนวนมาก ไม่ใช่ไม่อยากจ่ายภาษี แต่ถ้ามันมีวิธีลดหย่อน ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ ทำไมจะไม่ทำกันล่ะ วันนี้ คมชัดลึกออนไลน์ ขอเสนอ อีกหนึ่งแนวทางที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ อาทิ การซื้อ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือแม้แต่การลงทุนในกองทุน RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) , SSF (กองทุนรวมเพื่อการออม) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนลดหย่อนภาษีในรอบปี 2564 ที่จะถึงนี้

 

 

 

 

"ยื่นภาษี 2564" คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมรายชื่อกองทุน RMF และ SSF ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด นับตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงวันที่รวบรวมข้อมูล (Year to Date: YTD) จาก Morningstarthailand มาช่วยประกอบการตัดสินใจ

 

10 อันดับ RMF ผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2564

 

 1. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 49.03%
 2. Check-box for table item กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี่ยงชีพ 42.61%
 3. กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 37.90%
 4. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 34.28%
 5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) 34.21%
 6. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P) 33.45%
 7. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) 33.45%
 8. กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 32.09%
 9. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 31.73%
 10. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29.31%

 

 

 

กองทุน RMF (Retiremant Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่เน้นการลงทุนเพื่อออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายตอน เกษียณอายุ ซึ่งมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

 

 • ถือครองอย่างน้อย 5 ปี และต้องถือครองถึงอายุถึง 55 ปี
 • ไม่กำหนดเงินขั้นต่ำในการซื้อ
 • ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี หรือปีเว้นปี
 • สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในปีที่มีการลงทุน - ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวม SSF , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กบข. , กอช. ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท

 

 

 

ที่มา : Morningstarthailand (22 พฤศจิกายน 2564)

หมายเหตุ: รวมข้อมูล RMF ทุกประเภทการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 (YTD)

 

 

 

 

10 อันดับ SSF ผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2564

 

 1. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม 34.62%
 2. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 33.40%
 3. กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม 31.39%
 4. กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผล 28.72%
 5. กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิดเพื่อการออม 28.09%
 6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดเพื่อการออม 26.97%
 7. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม 24.07%
 8. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม 23.31%
 9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว พลัส ชนิดเพื่อการออม 23.12%
 10. กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบสะสมมูลค่า)  23.11%

 

 

 

สำหรับ SSF เป็นกองทุนการออมแบบใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้นในปี 2563 โดยเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิทางภาษีที่จะได้รับ คือ

 

 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุนถึงวันเดียวกันในอีก 10 ปีข้างหน้า (นับวันชนวัน)
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ
 • ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนใช้สิทธิลดหย่อนได้ในปีนั้น
 • สามารถหักลดหย่อนได้ในปี 2563 - 2567
 • ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (รวม RMF , SSF , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กบข. , กอช. , ประกันบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

 

 

 

ที่มา : Morningstarthailand (22 พฤศจิกายน 2564)

หมายเหตุ: รวมข้อมูล SSF ทุกประเภทการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 (YTD)

 

 

 

ข้อมูล : morningstarthailand

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ