เด่นโซเชียล

แรงไม่ตก คนกรุงยังชู "ชัชชาติ" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." ตามด้วย "สุชัชวีร์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิด้าโพล เผยผลสำรวจเช็คเรตติ้ง ครั้งที่ 9 คนกรุงยังชู "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." ตามด้วย "สุชัชวีร์ สุวรรณศักดิ์"

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม." ครั้งที่ 9 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น "ผู้ว่าฯ กทม." พบว่า

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 38.80 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 13.06 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.85 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.25 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 5 ร้อยละ 4.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 6 ร้อยละ 4.71 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 7 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 9 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล
 • ร้อยละ 1.82 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นางนวลพรรณ (มาดามแป้ง) ล่ำซำ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม." ครั้งที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น "ผู้ว่าฯ กทม." เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 39.07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.93 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 9.27 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 41.30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.04 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 11.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.87 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.45 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.01 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.54 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 33.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 12.01 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.55 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.26 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 9.61 ระบุว่าเป็นพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 7.35 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 43.36 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.28 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 3 ร้อยละ 10.18 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.29 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 28.09 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 12.22 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.24 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.86 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 • อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 6 ร้อยละ 6.68 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 7 ร้อยละ 6.00 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.87 ระบุว่าเป็น ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 9 ร้อยละ 3.57 ระบุว่าเป็น ผู้สมัคร จากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 10 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 11 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • อันดับที่ 12 ร้อยละ 1.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล 
 • อันดับ 13 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า
 • และร้อยละ 0.76 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรค เสรีรวมไทย และผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครอิสระ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 27.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.25 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.95 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 28.26 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.13 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.04 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 12.50 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 29.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 10.97 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 25.23 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.71 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 10.81 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 26.55 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.56 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.00 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 11.30 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.83 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 12.39 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 11.06 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

 

แรงไม่ตก คนกรุงยังชู "ชัชชาติ" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." ตามด้วย "สุชัชวีร์"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด