เด่นโซเชียล

เช็ค "เยียวยา 5,000" คนบันเทิงกลางคืน สถานะผู้ประกันตนหรือยัง รอโอนรอบต่อไป

เช็ค "เยียวยา 5,000" คนบันเทิงกลางคืน สถานะผู้ประกันตนหรือยัง รอโอนรอบต่อไป
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คสิทธิ "เยียวยา 5,000" คนบันเทิงกลางคืน สถานะผู้ประกันตนหรือยัง อย่าลืมต้องผ่านการรับรองจากสมาคมฯ ภายในวันที่ 28 มกราคม และผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน รอโอนเงินรอบต่อไป ครบจบที่นี่

 

อัปเดต "เยียวยา 5,000" เยียวยาล่าสุด ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยการโอนเงินของขวัญฉลองปีใหม่รอบแรกนี้ (29 ธันวาคม 2564) โอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย มาตรา 39 จำนวน 953 ราย มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชน จำนวนเงินทั้งสิ้น 183,520,000 บาท

 

 

 

 

ไม่ได้รับ "เยียวยา 5,000" ต้องทำยังไง

 

 • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น และรีบดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาในรอบถัดไป

 

สมัครด่วนวันนี้ (14 มกราคม 2565) วันสุดท้าย เยียวยาคนบันเทิงกลางคืน

 

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระคนบันเทิงกลางคืนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รีบสมัครด่วน พร้อมจ่ายเงินสมทบ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น ก่อนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท พร้อมให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงจดทะเบียนกระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

 

ย้ำ !! ผู้ประกันตนต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

ตรวจสอบเช็คสิทธิเงินเยียวยา

 

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง) : คลิกที่นี่

 

 

สำนักงานประกันสังคม เตือนกลุ่มคนบันเทิง คนกลางคืน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาได้

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

การจ่ายเงินสมทบ มาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือก ดังนี้

 

 • ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

 

สำนักงานประกันสังคม ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้สิทธิคุ้มครอง ดังนี้

 

 • ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน / ปี

 

 • การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ บัตรทอง 30 บาท นั่นหมายความว่า ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 จะใช้สิทธิบัตรทองได้เหมือนเดิม เพียงแต่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีประสบอันตราย / เจ็บป่วย

 

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย / เจ็บป่วย
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

 

กรณีทุพพลภาพ

 

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 - 1,000 บาท / เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
   

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ กรณีทุพพลภาพ

 

 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ)

 

 • ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีชราภาพ

 

 • เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

 

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำนาญ)

 

 • ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท / เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
 • กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด
 • ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
 • กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 

 • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)
 • ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท / เดือน
 • ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555


 

เงินสงเคราะห์บุตร

 

 • ในกรณีเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตามที่ประกันสังคมกำหนดด้วย

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

วิธีลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อรับ "เยียวยา 5,000"

 

 

 

ช่องทางการสมัครอื่น ๆ

 

 • นอกจากจะสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้ว สำหรับคนที่ไม่สะดวกสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ในช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 4. ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 5. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

 

 

ไทม์ไลน์การจ่าย "เยียวยา 5,000" ผู้ประกันตนมาตรา 40 มาตรา 39 และมาตรา 33

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

 

 • กระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติมาตรการเยียวยา

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

 

 • เริ่มโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวในบัตรประชาชน 13 หลัก ในกลุ่มแรก เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่

 

วันที่ 7 มกราคม 2565

 

 • โอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวในบัตรประชาชน 13 หลัก ในกลุ่มที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์

 

วันที่ 14 มกราคม 2565

 

 • เปิดให้สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เท่านั้น และให้ทาง สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

 

วันที่ 28 มกราคม 2565

 

 • ผู้ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดังกล่าว ภายในวันนี้ (28 มกราคม 2565) เท่านั้น

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

 • ผู้ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และได้การรับรองจากสมาคมข้างต้น ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 จะได้รับเงินเยียวยา ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

โดย สำนักงานประกันสังคม โอนจ่ายเงินเยียวยาบุคคลที่เหลือสิ้นสุดไม่เกินเดือนมีนาคม 2565 รวม 1.3 แสนคน

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด