เด่นโซเชียล

ข่าวดี กทพ.จ่อปรับปรุง ด่านฉลองรัช รับ "M-Flow"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทพ. เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2  และด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ "M-Flow"

กทพ. เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2  และด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ "M-Flow"

 

          
วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi - Lane Free Flow) หรือ "M-Flow" ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ทั้งนี้

 

ในส่วนของ กทพ. กำหนดดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 "ทางพิเศษฉลองรัช" จำนวน 3 ด่าน ระยะที่ 2 ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้น 60 ด่าน และระยะที่ 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช  ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกและทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิ้น 72 ด่าน โดยในขณะนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์

 

 

 

 

ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ "M-Flow" กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ร้อยละ 48.89 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) และเตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 จำนวน 3 ด่าน

 

ประกอบด้วย

ด่านสุขาภิบาล 5-1 
ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ตามลำดับ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม – มีนาคม 2565 ดังนี้
​1. ด่านสุขาภิบาล 5-1 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 มกราคม 2565
​2. ด่านสุขาภิบาล 5-2 ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565
​3. ด่านจตุโชติ ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ กทพ. จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญญาณจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบล่วงหน้ากทพ. จึงขออภัยในความ
ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ