เด่นโซเชียล

"ของขวัญเพิ่มกำลังซื้อ" ครม. เห็นชอบค่า โอน - จำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ดีมั้ย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 "ของขวัญเพิ่มกำลังซื้อ" มติ ครม. เห็นชอบกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ลดค่าธรรมเนียม โอน - จำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ดีมั้ย

 

"ของขวัญเพิ่มกำลังซื้อ" มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและรับทราบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565) เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชน มี 2 มาตรการ ได้แก่

 

  • มาตรการ ช้อปดีมีคืน ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น

 

 

 

 

  • ส่วนอีกมาตรการ "ของขวัญเพิ่มกำลังซื้อ" คือ มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประชาชน รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 

  1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01
  2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน)

 

* สำหรับที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด ทั้งนี้ มาตรการจะมีผลบังคับใช้สำหรับการโอนและจดจำนองตั้งแต่วันถัดจากวันที่เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

ดังนั้น "ของขวัญเพิ่มกำลังซื้อ" เรื่อง ครม. อนุมัติลดค่าจดทะเบียนโอน - จำนอง เหลือร้อยละ 0.01% ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

 

 

ของขวัญเพิ่มกำลังซื้อ, ของขวัญปีใหม่ 2565, ช้อปดีมีคืน, โอน, จำนอง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ