เด่นโซเชียล

ข่าวดี "ม่อนจอง" เตรียมเปิดให้เที่ยวแล้ว 25 ธันวาคมนี้ สายผจญภัยห้ามพลาด

"ม่อนจอง" หนึ่งในเส้นทางธรรมชาติยอดฮิต ที่สายเดินป่าห้ามพลาด ประกาศเตรียมเปิดรับท่องเที่ยวในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ เช็คเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ที่นี่

 

"ม่อนจอง" โลเคชันยอดฮิตที่สายแอดเวนเจอร์ต้องไปสักครั้งในชีวิต! กับภาพทัศนียภาพอันสวยงามที่หาได้จากที่นี่ที่เดียว พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เยียวยาร่างกายจากความเหนื่อยล้า ให้รีเฟรชใหม่อีกครั้ง งานนี้เตรียมตัวให้ดี เพราะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ประกาศ! เตรียมเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเดินป่า และพักแรมได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธุ์ 2565 

 

โดยมีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนจองเดินป่า ขึ้นดอย "ม่อนจอง" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • จำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติ 100 คน/วัน เท่านั้น
 • การจอง 1 ครั้ง จะสามารถจองได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น
 • อนุญาตให้มีการพักแรมได้เพียง 1 คืน เท่านั้น
 • คลิก Link ลงทะเบียนได้ที่นี่ (เปิดลงทะเบียนในช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. ของแต่ละวัน)

 

รอบที่ 1 เดือนธันวาคม 2564

 • ลงทะเบียนจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2564
 • ระยะเวลาศึกษาธรรมชาติและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2565

 • ลงทะเบียนจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 ธันวาคม 2564
 • ระยะเวลาศึกษาธรรมชาติและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565

 

รอบที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • ลงทะเบียนจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม 2565
 • ระยะเวลาศึกษาธรรมชาติและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

ม่อนจอง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

 

 

โดยนักศึกษาธรรมชาติ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนดังกล่าว เพื่อจัดส่งคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า จากนั้นจะมีอีเมลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยในการตอบกลับ ซึ่งมีข้อมูลใบคำร้องฯ ให้นักศึกษาธรรมชาติดำเนินการต่อไป

 

2. ดาวน์โหลดไฟล์ ใบคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า.pdf แล้วทำการสั่งพิมพ์เอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ เพื่อนำมาลงลายมือชื่อในฐานะผู้ยื่นคำร้อง

 

 

 

 

3. จัดเตรียมเอกสารในการอัปโหลด เพื่อประกอบการดำเนินการตรวจสอบ และการพิจารณาอนุมัติเข้าไปใช้ดอย "ม่อนจอง" โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ท่านได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะตัวแทนคณะนักศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้อง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ของทุกคนในคณะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (1 ท่าน / ไฟล์)
 • เอกสารหลักฐานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (1 ท่าน / 1 ไฟล์) ดังนี้

 

(1) เอกสารหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน (Application) หมอพร้อม หรือหลักฐานเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ในกรณีที่นักศึกษาธรรมชาติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว

*** ทั้งนี้ การได้รับวัคซีนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติในการศึกษาธรรมชาติฯ แนบท้ายประกาศ ***

 

(2) เอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่นักศึกษาธรรมชาติเคยติดเชื้อโควิด-19 ผ่านการรักษาทางการแพทย์จนหายเป็นปกติ โดยจะต้องผ่านกระบวนการรักษาตัว, กักตัว และพักฟื้นมาแล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด

*** ในกรณี หากนักศึกษาธรรมชาติยังไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) หรือ RT-PCR (Real Time PCR) ซึ่งผลที่ได้จะต้องเป็นลบ (Negative) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง พร้อมแสดงใบรับรองผลการตรวจจากสถานพยาบาล แสดงต่อเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยในวันที่เข้าเดินทางศึกษาธรรมชาติ ***

 

 

4. ทำการสแกนเอกสาร (.pdf) หรือถ่ายรูป (.jpg) เอกสารข้างต้น แล้วส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมไปในคราวเดียวกัน

*** หมายเหตุ ***

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ขอเรียนว่า การลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form นี้ เป็นเพียงการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้น ยังมิใช่การได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาธรรมชาติ ดังนั้น การที่ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาธรรมชาติจะต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตและมีการลงนามของบุคคลซึ่งมีอำนาจในการอนุญาตและลงนามเสียก่อน โดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail ต่อไป

 

 

ม่อนจอง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

 

 

ข้อมูล : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย