เด่นโซเชียล

"ชุดตรวจ ATK แบบอม" ว่อนเน็ต อย. รับรองแล้วหรือยัง เช็คผลิตภัณฑ์ได้เลยที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มาใหม่ "ชุดตรวจ ATK แบบอม" ว่อนเน็ต นอกจาก ชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากโพรงจมูก และ ชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากน้ำลาย เช็คที่นี่ ผลิตภัณฑ์ไหนที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

 

"ชุดตรวจ ATK แบบอม" โฆษณาว่อนเน็ต อ้างผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว อย. ชี้แจงว่า ปัจจุบัน อย. ขึ้นทะเบียน ชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากโพรงจมูก และ ชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากน้ำลาย โดยรูปแบบการเก็บขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานแต่ละยี่ห้อ แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน ชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอม

 

 

 

 

"ชุดตรวจ ATK แบบอม" ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเกิดพิษเมื่อใช้ติดต่อกันหลายครั้ง หรือการยืนยันว่าจะไม่มีสารเคมีอันตรายที่อยู่บนแถบตรวจไหลกลับสู่ปากขณะอม หรือการรับรองการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากกัดจนชุดตรวจเกิดความเสียหายจะไม่มีสารเคมีอันตรายรั่วซึมออกมา

 

 

อย. ขอให้ประชาชนเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจ

 

 

สามารถตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย. และก่อนซื้อขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากภาษาไทย ซึ่งจะมีข้อความแสดง บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ เพื่อให้ได้รับชุดตรวจที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 

 

ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติ ความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ โควิด-19

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3 - 5 วัน

 

 

บทสรุปของเรื่อง "ชุดตรวจ ATK แบบอม" นี้คือ : ปัจจุบัน อย. ขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย โดยรูปแบบการเก็บขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานแต่ละยี่ห้อ แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอม

 

 

ตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. : คลิกที่นี่

 

 

ชุดตรวจ ATK แบบอม, อย., ชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากโพรงจมูก, ชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากน้ำลาย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ