เด่นโซเชียล

"สอบ กทม." เปิดแข่งขันสอบเป็นข้าราชการ 1,143 ตำแหน่ง เช็คก่อนพลาดโอกาส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สอบ กทม." เปิดแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 1,143 ตำแหน่ง เช็คด่วน ๆ มีตำแหน่งอะไรบ้าง เงินเดือนเท่าไหร่ สมัครสอบอย่างไร ครบจบที่นี่

 

"สอบ กทม." ใคร ว่างงาน อยากเปลี่ยนงาน รับ ปีใหม่ 2565 ห้ามพลาด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รวม 1,143 ตำแหน่งว่าง ดังนี้

 

 

 

 

"สอบ กทม." ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่าง จำนวน 963 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

 

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 179 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 29 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 224 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 53 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 43 ตำแหน่ง

 

 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 134 ตำแหน่ง
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 91 ตำแหน่ง
 • พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง
 • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 59 ตำแหน่ง
 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 115 ตำแหน่ง

 

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง จำนวน 180 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

 

 • เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง
 • นิติกรปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

 

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง
 • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สถาปนิกปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง

 

 

 

 

สำหรับ "สอบ กทม." ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้


ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

 

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

 1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 2. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 3. ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

 

 

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548

 

 

 

ผู้สนใจสามารถ สมัครสอบ กทม. ได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ : คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565

 

* สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก

 

 

สอบ กทม., ว่างงาน, อยากเปลี่ยนงาน, ปีใหม่ 2565, รับราชการ, ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 

สอบ กทม., ว่างงาน, อยากเปลี่ยนงาน, ปีใหม่ 2565, รับราชการ, ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 

สอบ กทม., ว่างงาน, อยากเปลี่ยนงาน, ปีใหม่ 2565, รับราชการ, ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Exam Bangkok

 

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด