เด่นโซเชียล

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน สปส. ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน ประกันสังคม ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี ลั่นควรให้ผู้ประกันตนตัดสินใจเอง 60 ปี สำหรับผู้ใช้แรงงานมันนานเกินไป

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการดำเนินการขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ หรือ การ "ขยายอายุจ้างงานเกษียณ"  ว่า เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากบำนาญประกันสังคมเป็นการดูแลตลอดชีวิต

 

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะตามมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้นมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องนำส่ง สำนักงานประกันสังคม จึงมีนโยบายการปรับปรุงอายุเกษียณ เพื่อให้เกิดสมดุลกับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และควบคุมต้นทุนของระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน สปส. ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดทำแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบบำนาญชราภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณ โดยที่การขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ หรือการ "ขยายอายุจ้างงานเกษียณ" จาก 55 ปี เป็น 60 ปี เป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการใช้กับผู้ประกันตนใหม่และผู้ประกันตนที่อายุน้อยเท่านั้น ผู้ประกันตนปัจจุบันที่ใกล้เกษียณอายุจะไม่ได้รับผลกระทบ

 

โดยมีสิทธิรับประโยชน์ ดังนี้

          เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้น โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปี เช่น..

 

          - หากส่งเงินสมทบตั้งแต่อายุ 30 ปี และทำงานจนถึงอายุ 55 ปี เท่ากับทำงาน 25 ปี หากมีค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้บำนาญในอัตรา 35% ของ 15,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 5,250 บาท

 

          - หากขยายระยะเวลาการทำงานถึงอายุ 60 จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 7.5% ทำให้บำนาญเพิ่มเป็น 42.5% หรือคิดเป็นเดือนละ 6,375 บาท (เพิ่มขึ้น 1,125 บาท) ไปตลอดชีวิต

 

ต่อมาได้มีชาวเน็ต จากโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก เข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงการ "ขยายอายุจ้างงานเกษียณ" ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ บอกว่า "ไม่เห็นด้วย แค่อายุ 55 ปี ผู้ประกันตนก็ต้องรอนานมากแล้ว ขยายไป 60 ปี ช่วง 5 ปี จะเอาอะไรกิน เพราะหลายๆบริษัท อายุ 55 ก็ให้ปลดแล้ว" บ้างก็บอกว่า "สำหรับเราผู้ใช้แรงงานมันนานไป ไม่เห็นด้วย​เอาเปรียบผู้ประกันตนทุกอย่าง ควรจะให้ลงแบบสมัครใจไม่ใช่แบบมัดมือชก คนที่มีงานทำอยู่แล้วไม่เดือดร้อน แต่คนที่ไม่มีงานทำในช่วง 5 ปีที่เว้นจะทำยังไง"

 

ซึ่งทางประกันสังคมก็ตอบกลับว่า การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะนำความคิดเห็นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้งต่อไป

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน สปส. ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน สปส. ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน สปส. ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง! ชาวเน็ตค้าน สปส. ขยายอายุเกษียณเป็น 60 ปี จาก 55 ปี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ