เด่นโซเชียล

วันนี้ "เยียวยา 5,000" โอนแล้วของขวัญปีใหม่ผ่านพร้อมเพย์ สิทธิตกหล่นทำไง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โอนแล้ววันนี้ "เยียวยา 5,000" ของขวัญปีใหม่ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ สำนักงานประกันสังคม คอนเฟิร์ม ม.33 ม.39 ม.40 เช็คสิทธิรับเงินด่วน สรุปไทม์ไลน์ครบจบที่นี่ กลุ่มตกหล่นทำอย่างไร

 

โอนแล้ว "เยียวยา 5,000" ม.33 ม.39 ม.40 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาชีพอิสระ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ ฯลฯ เตรียมเฮรับของขวัญฉลองปีใหม่ วันนี้ (29 ธันวาคม 2564) รอบแรกผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ เช็คสิทธิด่วน ๆ ก่อนพลาดโอกาสได้รับเงิน

 

 

 

ซึ่งนอกจาก มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา แล้ว ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ด้วย

 

 

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

ทั้งนี้ การจัดส่งเงิน "เยียวยา 5,000" รอบแรกจ่าย 29 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่ สำหรับคนที่รายชื่อตกหล่น ให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้สมาคมฯ รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 จะได้รับเงินเยียวยาในรอบถัดไป

 

ตรวจสอบเช็คสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

 

 

สำนักงานประกันสังคม เตือนกลุ่มคนบันเทิง คนกลางคืน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาได้

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

การจ่ายเงินสมทบ มาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือก ดังนี้

 

 • ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

 

สำนักงานประกันสังคม ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้สิทธิคุ้มครอง ดังนี้

 

 • ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน / ปี

 

 • การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ บัตรทอง 30 บาท นั่นหมายความว่า ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 จะใช้สิทธิบัตรทองได้เหมือนเดิม เพียงแต่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีประสบอันตราย / เจ็บป่วย

 

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย / เจ็บป่วย
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

 

กรณีทุพพลภาพ

 

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 - 1,000 บาท / เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
   

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ กรณีทุพพลภาพ

 

 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ)

 

 • ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีชราภาพ

 

 • เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

 

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำนาญ)

 

 • ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท / เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
 • กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด
 • ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
 • กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 

 • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)
 • ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท / เดือน
 • ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555


 

เงินสงเคราะห์บุตร

 

 • ในกรณีเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตามที่ประกันสังคมกำหนดด้วย

 

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39, ม.33, ม.39, ม.40, เยียวยา 5,000, คนกลางคืน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

วิธีลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อรับ "เยียวยา 5,000"

 

 

 

ช่องทางการสมัครอื่น ๆ

 

 • นอกจากจะสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้ว สำหรับคนที่ไม่สะดวกสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ในช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 4. ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 5. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

 

 

ไทม์ไลน์การจ่าย "เยียวยา 5,000" ผู้ประกันตนมาตรา 40 มาตรา 39 และมาตรา 33

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

 

 • กระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติมาตรการเยียวยา

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

 

 • เริ่มโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวในบัตรประชาชน 13 หลัก ในกลุ่มแรก เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่

 

วันที่ 14 มกราคม 2565

 

 • เปิดให้สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เท่านั้น และให้ทาง สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

 

วันที่ 28 มกราคม 2565

 

 • ผู้ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดังกล่าว ภายในวันนี้ (28 มกราคม 2565) เท่านั้น

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

 • ผู้ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และได้การรับรองจากสมาคมข้างต้น ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 จะได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

โดย สำนักงานประกันสังคม โอนจ่ายเงินเยียวยาบุคคลที่เหลือสิ้นสุดไม่เกินเดือนมีนาคม 2565 รวม 1.3 แสนคน

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ