เด่นโซเชียล

แด่ "ราชวงศ์ไทย" วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสจากจีนมาถึงกรุงเทพฯ แล้ววันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ "ราชวงศ์ไทย" มาถึงกรุงเทพฯ แล้ววันนี้ รวมส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.35 ล้านโดส

 

แด่ "ราชวงศ์ไทย" Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ภาพข้อความ รัฐบาลจีนถวาย วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย ระบุ เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดส ที่รัฐบาลจีนถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่งมาถึงกรุงเทพฯ โดยจนถึงขณะนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.35 ล้านโดส

 

 

 

ราชวงศ์ไทย, วัคซีนซิโนฟาร์ม

 

 

 

 

ตามรอย พระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์ พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 

 

 

 

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. 63 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย จำนวนรวม 63 ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

ราชวงศ์ไทย, วัคซีนซิโนฟาร์ม

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ