เด่นโซเชียล

"ราคาสินค้าเกษตร" ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนธันวาคม 2564 เช็คเลยที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ชี้ ความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่สถานการณ์อุทกภัยที่คลี่คลายแล้ว การจับจ่ายภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ "ราคาสินค้าเกษตร" เดือนธันวาคม 2564 มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดการณ์ "ราคาสินค้าเกษตร" ในเดือนธันวาคม 2564 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

 

  1. ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 7,736 - 7,944 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.44 - 3.14
  2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่ 8.76 - 8.85 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.60 - 1.60
  3. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 52.61 - 54.53 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.93 - 5.66
  4. มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.22 - 2.32 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.78 - 7.41
  5. สุกร ราคาอยู่ที่ 72.82 - 73.38 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.36 - 1.13
  6. กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 149.64 - 157.47 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.20 - 8.60

 

 

 

 

"ราคาสินค้าเกษตร" ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ได้แก่

 

  1. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 7,263 - 7,395  บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.75 - 2.52
  2. น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 19.20 - 19.87เซนต์/ปอนด์ (13.99 - 14.49 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.20 - 4.52
  3. ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 7.88 - 8.38 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 3.90 - 9.63
  4. โคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 94.50 - 95.00 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.23 - 0.76

 

 

 

 

สินค้าเกษตร, ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว, น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก, ปาล์มน้ำมัน, โคเนื้อ, ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3, มันสำปะหลัง, สุกร, กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

 

logoline