เด่นโซเชียล

"สินเชื่ออิ่มใจ" ออมสินให้ยืม 100,000 วิธีลงทะเบียนผ่าน MyMo ครบจบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่ออิ่มใจ" ขั้นตอนวิธีลงทะเบียน เงื่อนไข ครบจบที่นี่ ธนาคารออมสิน บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 กู้ได้สูงสุดรายละ 1 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

"สินเชื่ออิ่มใจ" ธนาคารออมสิน บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (COVID-19) เช็คหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียนขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

 

 

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

 

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

 • ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

 

 

 

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ "สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 • ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
 • แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง
 • แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
 • คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

 

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 

 1. ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
 2. ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 3. รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น
 4. ยื่นกู้ผ่าน MyMo
 5. รอรับผลอนุมัติทาง SMS
 6. ทำสัญญาผ่าน MyMo

 

 

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

 

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

 

 

 

 

เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" วิธีที่ 1

 

 1. เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner สินเชื่ออิ่มใจ
 2. อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้น กด เข้าสู่เมนู

 

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

 

 

เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" วิธีที่ 2

 

 1. เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู บัญชี
 2. กดเมนู ผลิตภัณฑ์และบริการ เลือก สินเชื่ออิ่มใจ

 

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

 

 

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 1. อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม สมัคร
 2. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 3. กด ถัดไป
 4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกด ยืนยัน
 5. กด ยืนยันข้อมูลถูกต้อง
 6. เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอและกด ถัดไป
 7. อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับและกด ถัดไป
 8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด เครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ
 9. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กด ยินยอม หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 10. กด ยอมรับ
 11. กด ถัดไป เพื่อขอรับรหัส OTP
 12. ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด ถัดไป
 13. กด ยืนยัน รายละเอียดยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ SAVE เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมายที่มุมขวาบน
 14. สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

 

 

 

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 1. กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
 2. อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับและกด ถัดไป
 3. อ่านข้อกำหนดเงื่อนไข กด เครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ
 4. กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ จากนั้น กด ถัดไป
 5. กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP
 6. กรอกรหัส OTP และกด ถัดไป
 7. แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด เสร็จสิ้น โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

 

 

 

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 1. อยู่ระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
 2. ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
 3. ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

 

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

สินเชื่ออิ่มใจ, วิธีลงทะเบียน, ขั้นตอนลงทะเบียน, เงื่อนไข, ธนาคารออมสิน, MyMo

 

 

 

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด