เด่นโซเชียล

"โรงไฟฟ้าชีวมวล" ชุมชน ใน จ.นครพนม เดินเครื่องแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โรงไฟฟ้าชีวมวล" ชุมชน ใน จ.นครพนม เดินเครื่องแล้ว หลังจากสถาบันการแปรสภาพพลังงานในจีนและพันธมิตรอื่น ๆ ออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนแห่งนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการพลังงานสะอาด

 

"โรงไฟฟ้าชีวมวล" หลังจากทำการวิจัย, ออกแบบ และก่อสร้างมานาน 3 ปี ล่าสุด "โรงไฟฟ้าชีวมวล" นำร่องเทคโนโลยีพลังงานหลายระบบ (Polygeneration) ซึ่งมีเตาผลิตก๊าซขนาด 6 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครพนม ก็สามารถเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว โดยสามารถจ่ายได้ทั้งพลังงานความร้อน, พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชื้อเพลิงในเวลาเดียวกัน

 

 

 

 

"โรงไฟฟ้าชีวมวล" ชุมชน แห่งนี้ก่อสร้างโดยสถาบันการแปรสภาพพลังงานกว่างโจว สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (GIEC) ร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนของโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญแห่งชาติ (NKP) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สอดคล้องกับโครงการริเริ่มหนึ่งเส้นทาง มุ่งการพัฒนาสีเขียว

 

โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงไฟฟ้าชุมชน, นครพนม

 

 

 

 

พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่ผลิตได้จากการนำวัสดุชีวมวลที่ไม่ใช่ฟอสซิล เช่น ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยกระบวนการทางเคมีความร้อนของสถาบันฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีหลักและชุดอุปกรณ์ครบครันสำหรับการผลิตพลังงานแบบหลายระบบจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งต้องผ่านความท้าทายทางเทคนิคหลายประการ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรสภาพเป็นแก๊ส และการลดปริมาณน้ำมันดินที่ปะปนมากับก๊าซชีวมวล

 

โครงการนี้นอกจากจะส่งผลดีในด้านการปรับตัวเพื่อใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์จีนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีน ตลอดจนผลักดันการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหมู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ