เด่นโซเชียล

"เงินเยียวยาเกษตรกร" วันนี้โอน ไร่ละ 1,000 ตรวจสอบสิทธิ เช็คเงินเข้าที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินเยียวยาเกษตรกร" เช็คเงินธกส ธ.ก.ส. โอนให้ไร่ละ 1,000 วันนี้ - 17 ธ.ค. เข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิ เช็คที่นี่ อัปเดตเกาะติดเงินประกันรายได้ข้าว ความคืบหน้าเงินเข้าด้วยเลขบัตรประชาชน

 

"เงินเยียวยาเกษตรกร" 2564 / 65 เกษตรกรยังคงเกาะติด ประกันรายได้ข้าว หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกร ตามมติ ครม. ล่าสุด งวดที่ 8 โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้

 

 

 1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ครม. อนุมัติเห็นชอบ
 2. วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 3. วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบ
 4. วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
 5. วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564 โอนเงินสําหรับงวดที่ 1 - 7
 6. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โอนเงินสําหรับงวดที่ 8
 7. วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของเกษตรกรตามโครงการ

 

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร, เงินเยียวยาเกษตรกร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ประกันรายได้ข้าว

 

 

 • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2564 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน
 • โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน

 

 

"เงินเยียวยาเกษตรกร" วันนี้โอน ไร่ละ 1,000 ตรวจสอบสิทธิ เช็คเงินเข้าที่นี่

 

 

 

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

 

 • เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564
 • สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2564
 • เกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท

 

 

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 8 - 9

 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 นั้น ซึ่งในวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1 - 7 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 8 - 9 อีกจำนวน 4,838 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 377,122 ครัวเรือน ซึ่งผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1 - 9 รวมทั้งหมดจำนวน 82,308 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,504,348 ครัวเรือน

 

 

 

การประกันรายได้ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

 

 

 

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ดังนี้

เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

 

 1. เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร : คลิกที่นี่
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน กด ค้นหา เพื่อเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ว่าโอนเข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที โดยจะมีรายละเอียดของ โครงการ เลขบัญชี วันที่โอน สาขา ธกส. และ สถานะ

 

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร, เงินเยียวยาเกษตรกร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ประกันรายได้ข้าว

 

 

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

 

 

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร, เงินเยียวยาเกษตรกร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ประกันรายได้ข้าว

 

 

BAAC Connect แจ้งเงินเข้า - ออกรู้เร็วทันใจ

วิธีสมัครใช้บริการง่าย ๆ

 

 1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
 2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
 3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด ยืนยัน
 4. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
 5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
 6. กรอกรหัส OTP และ ยืนยันตัวตน
 7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูล และ กด ยืนยัน
 8. ลงทะเบียนสำเร็จ

 

 

กรณียังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564 / 65

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ที่พบคือเรื่องของ ลูกค้าปิดบัญชีธนาคารไปแล้ว จึงไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ จึงได้แจ้งให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีใหม่ และรอโอนเงินรอบใหม่ ขอยืนยันว่า ทางธนาคารจะไม่หักเงินใช้หนี้ธนาคารอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่เจ้าของบัญชียินยอมนำเงินนั้นใช้หนี้ธนาคารเอง เท่านั้น

 

 

ข้อมูล : ธ.ก.ส.

 

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด