เด่นโซเชียล

"เงินสงเคราะห์บุตร" มีลูก รีบลงทะเบียน ก่อนพลาดเงินสูงสุดเดือนละ 2,400 บาท

"เงินสงเคราะห์บุตร" มีลูก รีบลงทะเบียน ก่อนพลาดเงินสูงสุดเดือนละ 2,400 บาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินสงเคราะห์บุตร" ผู้ปกครองเช็ครับเงินช่วยเหลือ 800 บาทต่อบุตร 1 คน รับได้สูงสุด 3 คน 2,400 บาทเช็คขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่ก่อนพลาดสิทธิ

อัปเดตล่าสุด กรณีการลงทะเบียนรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" จำนวน 800 บาท สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยผู้ปกครองสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้สูงสุด 3 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท ทั้งนี้หากผู้ปกครองยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

วิธีการลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร"

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

 

 • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
1.1 เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

2.สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอพฯ กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

 • สำหรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว
 • มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท
 • โดยทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมาประกาศ​

 

"เงินสงเคราะห์บุตร" มีลูก รีบลงทะเบียน ก่อนพลาดเงินสูงสุดเดือนละ 2,400 บาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด