เด่นโซเชียล

"บิ๊กตู่" เตรียมมอบบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า สำหรับผู้มีรายได้น้อย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บิ๊กตู่" เตรียมเป็นประธานมอบโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันนี้

 

"บิ๊กตู่" วันนี้ นายกฯ จะไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน โครงการบ้านเคหะสุขประชา อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่อง 2 โครงการ ได้แก่

 

 

 

 

 

โครงการบ้านเคหะสุขประชา ที่ "บิ๊กตู่" จะไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบ นี้ มีเป้าหมายในการจัดสร้างกว่า 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และกำหนดส่งมอบปีละประมาณ 20,000 หน่วย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, กลุ่มเปราะบาง, ข้าราชการชั้นผู้น้อย, ข้าราชการเกษียณ รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อีกด้วย

 

 

 

 

อีกทั้ง โครงการนี้ที่ "บิ๊กตู่" จะไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบ ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all)

 

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

 

 

 

logoline