เด่นโซเชียล

"คนละครึ่งเฟส 3" www.คนละครึ่ง.com ใช้ได้ถึงวันไหน วางแผนใช้เงิน เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

www.คนละครึ่ง.com "คนละครึ่งเฟส 3" 28,000,000 สิทธิ 4,500 บาท ใช้ได้ถึงวันไหน เช็คด่วนที่นี่ วางแผนใช้เงินให้ดีก่อนเสียดายทีหลัง

 

"คนละครึ่งเฟส 3" ใช้ได้ถึงวันไหน จำนวนสิทธิทั้งหมด 28,000,000 สิทธิ ลงทะเบียนเต็มแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยรัฐบาลช่วยจ่าย 50%

 

 

คนละครึ่งเฟส 3

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3"

 

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน
 • ไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 

 • รัฐบาลสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่ง
 • รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท ตลอดระยะเวลาโครการ
 • ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

 

 

คนละครึ่งเฟส 3

 

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 

 1. รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 2. จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท / วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่ง จากเดิมจำนวน 3,000 บาท เพิ่มอีก 1,500 บาท ตลอดโครงการ
 3. ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน
 4. ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 5. ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้

 

 

คนละครึ่งเฟส 3

 

 

 

 

ระยะเวลาใช้จ่าย

 

 • สามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

 

จากข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.15 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 172,820 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 87,808 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 85,012 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 67,773.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 28,211.8 ล้านบาท ร้าน OTOP 8,368 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 65,345.9 ล้านบาท ร้านบริการ 2,949.8 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 171.3 ล้านบาท

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ