เด่นโซเชียล

"ลงทุน กบข." 2 แผนใหม่ ดีเดย์ 30 พ.ย. นี้ ทางเลือกแสวงหาผลตอบแทน เสี่ยงระดับ 5 - 6

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปรับแผน "ลงทุน กบข." สำหรับสมาชิก ครั้งยิ่งใหญ่ 30 พฤศจิกายน นี้ เปิดตัว 2 แผนการลงทุนใหม่ ทางเลือกแสวงหาผลตอบแทน เสี่ยงระดับ 5 - 6

 

"ลงทุน กบข." เปิดตัว 2 แผนใหม่ ดีเดย์ 30 พฤศจิกายน นี้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้มีการปรับแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้ ซึ่งจะมีการเปิดตัวแผนการลงทุนใหม่ 2 แผน คือ แผนหุ้น 65 และ แผนหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการโอกาสแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุนเดิม 3 แผน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแผนการลงทุนของ กบข. ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

"ลงทุน กบข." แผนใหม่ คือ

 

 1. แผนหุ้น 65 มีการลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 65% และ 35% ลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 2. แผนหุ้นต่างประเทศ จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นในตลาดพัฒนาแล้ว และ หุ้นในตลาดเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่า 80% ในรอบระยะเวลาบัญชี มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 เสี่ยงสูง ซึ่ง กบข. มีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในแผนหลัก เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีน กลุ่มผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ กลุ่มเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อ "ลงทุน กบข." แผนการลงทุนเดิม จำนวน 3 แผน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแผนการลงทุนของ กบข. ได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ทั้ง 3 แผนยังคงมีนโยบายการลงทุนเหมือนเดิม ดังนี้

 

 1. แผนตลาดเงิน เปลี่ยนเป็น แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
 2. แผนผสมหุ้นทวี เปลี่ยนเป็น แผนหุ้น 35
 3. แผนตราสารทุนไทย เปลี่ยนเป็น แผนหุ้นไทย

 

 

อนึ่ง กบข. มี แผนการลงทุน กบข. ให้สมาชิกเลือกลงทุนทั้งหมด 9 แผน คือ

 

 1. แผนสมดุลตามอายุ
 2. แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
 3. แผนตราสารหนี้
 4. แผนหุ้น 35
 5. แผนหลัก
 6. แผนหุ้น 65
 7. แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
 8. แผนหุ้นต่างประเทศ
 9. แผนหุ้นไทย

 

หรือสมาชิกสามารถเลือกสัดส่วน การลงทุน กบข. ได้ด้วยตนเองตามต้องการ โดย ผสมแผนการลงทุน จาก 5 แผน คือ

 

 1. แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
 2. แผนตราสารหนี้
 3. แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
 4. แผนหุ้นต่างประเทศ
 5. แผนหุ้นไทย

 

 

สมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ เปลี่ยนแผนการลงทุน กบข. ได้ 12 ครั้งต่อปี ผ่าน 5 ช่องทาง คือ

 

 1. My GPF Application
 2. LINE กบข.
 3. My GPF Website
 4. เว็บไซต์ www.gpf.or.th : คลิกที่นี่
 5. ส่งเอกสารมายัง กบข. 

 

สมาชิกที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity และสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่าน My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน” เพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียด

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ