เด่นโซเชียล

"มูลนิธิกระจกเงา" ร่อนหนังสือถึงสลน.ตั้งตารอไอโฟน 111 เครื่องให้เด็ก

"มูลนิธิกระจกเงา" ร่อนหนังสือถึงสลน.ตั้งตารอไอโฟน 111 เครื่องให้เด็ก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มูลนิธิกระจกเงา" ร่อนหนังสือถึงสลน.ขอไอโฟน 111 เครื่องให้เด็กยากไร้ตั้งตารอส่งต่อโทรศัพท์ให้เด็กอยากไร้ได้ใช้เรียนออนไลน์

 

มูลนิธิกระจกเงา โพสต์ข้อความ ถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า 
ตามที่ คุณนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ยินดี บริจาคโทรศัพท์ 111 เครื่อง เพื่อสนับสนุนให้เด็กในครอบครัวยากไร้ได้มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยให้ทางมูลนิธิส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปนั้น

มูลนิธิกระจกเงาส่งจดหมายถึงสำนักนายก

มูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณสำหรับการตอบรับ และชี้แจงขั้นตอนการขอรับบริจาคจากท่านในครั้งนี้  ขณะนี้มูลนิธิกระจกเงาได้ดำเนินการเขียนหนังสือแจ้งความประสงต์ พร้อมจ่าหน้าส่งให้ตามที่อยู่ ระบุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300  เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิกระจกเงาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านคณะกรรมการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจส่งต่ออุปกรณ์การเรียนถึงเด็กในครอบครัวขาดแคลน 111 คน  หลังจากนี้ทีมงานมูลนิธิกระจกเงา จะขออนุญาตระดมส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการที่มีทรัพยากรอันเป็นประโยชน์ และเสื่อมสภาพ เพื่อขอรับบริจาค เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้กับผู้คนที่ขาดแคลนต่อไป

หากท่านเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีทรัพยากรเหลือใช้สามารถส่งต่อให้มูลนิธิกระจกเงาได้ที่
มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7
แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร.061-909-1840  นิ่มเอ็กซ์เพรส มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศ
เฉพาะที่สาขา Shop หรือ DC กล่องละไม่เกิน 25 กก.

สำหรับรายละเอียดในหนังสือที่ได้ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น มีข้อความดังนี้ 

 

ตามที่ปรากฎข้อมูลในทางสาธารณะว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ได้มีการจัดซื้อเคลื่อนที่ สำหรับผู้บริหารจำนวน 111 เครื่อง เพื่อทดแทนโทรศัพท์เคลื่อนที่เสื่อมสภาพนั้น 
มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะองค์กรสาธารณะประโยชน์ มีแนวคิดต่อการบริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้ (Reuse) ลดปริมาณขยะ และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มีโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ภายในบ้าน และวำนักงานสุขภาพดีทุกชนิด เพื่อส่งต่อไปยังผู้คาดแคลน โครงการคอมเพื่อน้อง รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด เพื่อส่งต่อไปยังสถานศึกษาที่ขาดอุปกรณ์ 

 

ประกอบกับในห้วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมากเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ยากลำบาก ทั้งการหยุดงาน ตกงาน ขาดรายได้  อีกทั้งบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียน ต้องเข้าสู่การเรียนออนไลน์ที่บ้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์รองรับ จากการดำเนินกิจกรรมทางสังคมของมูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีครอบครัวที่ยากจนจำนวนมาก ขาดแคนอุปกรณ์สื่อสารให้บุตรหลานใช้เรียนออนไลน์ หลายครอบครัวต้องไปนั่งเรียนออนไลน์กับเพื่อน หรือกู้หนี้สินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว 

 

มูลนิธิกระจกเงาเล็งเห็นว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ขอสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เสื่อมสภาพนั้น เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ได้ มูลนิธิกระจกเงาใคร่ขอให้ท่านพิจารณา บริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เสื่อมสภาพดังกล่าว เพื่อมูลนิธิกระจกเงา จะได้นัไปตรวจเช็ค ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่งต่อไปยังนักเรียน และสถานศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อการเรียนออนไลน์ ซึ่งการศึกษานับว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

"มูลนิธิกระจกเงา" ร่อนหนังสือถึงสลน.ตั้งตารอไอโฟน 111 เครื่องให้เด็ก

logoline