เด่นโซเชียล

"ของขวัญปีใหม่ 2565" ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ รวม 4 สายทาง เปิดให้ใช้ฟรี รวม 5 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ของขวัญปีใหม่ 2565" คมนาคม กทพ. บีอีเอ็ม ทล. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชน เตรียมเปิดให้ใช้ฟรี ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ รวม 4 สายทาง 5 วัน ช่วงปีใหม่นี้

 

"ของขวัญปีใหม่ 2565" ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ ฟรีปีใหม่ 5 วัน จากภาระค่าครองชีพสูง อันมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม จึงมีแนวทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) ให้แก่ประชาชน ดังนี้

 

 

 

 

  • ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ เปิดจำหน่ายคูปองในราคาค่าผ่านทางเดิม อัตรา 50 / 80 / 115 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ อาคารด่านทั้ง 9 แห่ง และใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2565 (คูปองเล่มละ 20 ใบ)

 

  1. คูปองสำหรับ รถ 4 ล้อ เล่มละ 1,300 บาท ราคาจำหน่าย 1,000 บาท (ประหยัดได้ 300 บาท)
  2. คูปองสำหรับ รถ 6 - 10 ล้อ เล่มละ 2,100 บาท ราคาจำหน่าย 1,600 บาท (ประหยัดได้ 500 บาท)
  3. คูปองสำหรับ มากกว่า 10 ล้อ เล่มละ 3,000 บาท ราคาจำหน่าย 2,300 บาท (ประหยัดได้ 700 บาท)

 

อย่างไรก็ตาม อัตราค่าผ่านทาง ทางด่วนสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ จะมีการปรับค่าผ่านทางจากอัตรา 50 / 80 / 115 บาท เป็น 65 / 105 / 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานการลงทุนในการออกแบบก่อสร้าง บริหาร และการบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษฯ กับ กทพ. โดยการจำหน่ายคูปองครั้งนี้ทำให้รายได้ของบีอีเอ็มลดลง 102 ล้านบาท และ กทพ. ลดลง 36 ล้านบาท

 

 

 

  • ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษแก่ผู้ใช้ทางที่ด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ซึ่งเป็นด่านในทางพิเศษฉลองรัชที่เชื่อมต่อรับรถที่มาจากทางพิเศษศรีรัช ส่วน D ทั้งฝั่งอโศกและฝั่งศรีนครินทร์ จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว จากอัตรา 40 / 60 / 80 บาท สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6 - 10 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 10 ล้อ เป็นอัตรา 30 / 50 / 70 บาท ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางโดยใช้โครงข่ายทางพิเศษเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยลดภาระค่าผ่านทางพิเศษของผู้ใช้ทางพิเศษในการเดินทางข้ามระบบบนทางพิเศษ

 

 

 

 

  • "ของขวัญปีใหม่ 2565" งดเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 2 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) และ ทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของ กรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งจะยกเว้นเก็บค่าผ่านทางเช่นกัน 2 สาย ได้แก่ มอเตอร์เวย์สาย 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) และ มอเตอร์เวย์สาย 9 (บางนา - บางปะอิน)

 

ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขกำหนดวันยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษ กทพ. จะปรับปรุงแก้ไขกำหนดวันที่ยกเว้นค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับทางหลวง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ