เด่นโซเชียล

"ของขวัญปีใหม่ 2565" ธอส. มอบให้ลูกค้าสินเชื่อบ้าน เช็คเลยเงื่อนไขรับเงิน

"ของขวัญปีใหม่ 2565" ธอส. มอบให้ลูกค้าสินเชื่อบ้าน เช็คเลยเงื่อนไขรับเงิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ของขวัญปีใหม่ 2565" ธอส. ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้าน เช็คเลยคุณสมบัติเงื่อนไขการได้รับเงินนำเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จำเป็น

 

"ของขวัญปีใหม่ 2565" ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบให้สำหรับลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564) ชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า ธอส. ที่มีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ซึ่งแบ่งของขวัญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

 

 

 

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

  1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
  2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)
  3. ลูกค้ามี Application : GHB ALL หรือสมัครใช้งานใหม่ ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร
  4. กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน - งวดชำระเดือนธันวาคม 2564
  5. กรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ

 

 

 

 

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

  1. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 (ที่ได้รับสิทธิเงิน 1,000 บาท)
  2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)
  3. ลูกค้าที่ไม่เคยมี Application : GHB ALL ให้สมัครใช้งาน GHB ALL และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือเดือนมกราคม 2565 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร
  4. กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดชำระเดือนมกราคม 2565
  5. กรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ

 

 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ "ของขวัญปีใหม่ 2565" โอนเงินของขวัญปีใหม่เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับ Application : GHB ALL เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จำเป็นและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565 ได้ต่อไป

 

ดาวน์โหลด Application : GHB ALL

 

 

และนำบัตรประชาชน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก หรือเลขที่บัญชีเงินกู้มาสมัครใช้งานได้ที่ ธอส. ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด