เด่นโซเชียล

รวมครบ จบที่นี่ การรับบริการ "จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์

รวมครบ จบที่นี่ การรับบริการ "จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รวมทุกขั้นตอนการรับบริการวัคซีน "Moderna" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จะนัดวัน-เวลา หรือ เปลี่ยนชื่อผู้จอง มีครบ

รวมทุกขั้นตอนการรับบริการวัคซีน "Moderna" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จะนัดวัน-เวลา หรือ เปลี่ยนชื่อผู้จอง มีครบ

 

 

20 พ.ย. 64 เพจ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รวมทุกขั้นตอนการรับบริการวัคซีน "Moderna" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุดังนี้ 

ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนชื่อสำหรับผู้ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna โดยท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการได้จาก VDO Clip ใต้โพสต์นี้ ซึ่งภายใน VDO Clip จะประกอบไปด้วยการโอนสิทธิ์ 4 แบบ ดังนี้

 

• Full dose โอนเป็น Full dose

• Booster dose โอนเป็น Booster dose

• Full dose โอนเป็น Booster dose สำหรับ 2 ท่าน

• Booster dose สำหรับ 2 ท่าน โอนเป็น Full dose สำหรับ 1 ท่าน

 

ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อสำหรับผู้ต้องการรับบริการฉีดวัคซีน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. เปิด Website: https://bchvaccine.com

 

2. เลือกหัวข้อ “แก้ไขรายชื่อผู้ฉีดวัคซีน”

 

3. เลือกโรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองวัคซีนไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อผู้ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนตาม VDO Clip

 

โดยเมื่อท่านได้เปลี่ยนชื่อในระบบเรียบร้อยตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ทางโรงพยาบาลจะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง 3-7 วัน และรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะถูกเปลี่ยนในหมายเลขการจองของท่านโดยอัตโนมัติ หลังจากทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน "Moderna" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 ตรวจสอบวัน-เวลานัดหมายของท่าน ผ่านระบบ www.bchvaccine.com

  •  เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/พาสปอร์ต

 

กรณีท่านที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ยื่นเรื่องเปลี่ยนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกวันเรียบร้อยเพียงรอรายชื่อเปลี่ยน แต่รายชื่อใหม่เปลี่ยนแปลงไม่ทันก่อนถึงวันฉีดจริงให้ท่านใหม่ที่จะมาฉีด สามารถมาฉีดตามวันที่ท่านได้จองวันไว้ พร้อมกับเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการโอนสิทธิ์
1. ใบมอบอำนาจโดยระบุถึงการมอบสิทธิ์การฉีดวัคซีน
คลิก https://bit.ly/3isbL1P
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนสิทธิ์

 พิมพ์เอกสาร หรือ บันทึก “คูปอง” เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันเข้ารับบริการ
 สวมใส่เสื้อผ้าสบาย เปิดไหล่สะดวก ง่ายต่อการรับวัคซีน
 เตรียมปากกาส่วนตัว เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการสัมผัส
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่อรับใบรับรองการรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ

** ผู้รับบริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อห่างไกลโควิด-19 **

สถานที่
สามารถรับบริการได้ที่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ณ ห้องประชุมชั้น 11
(ตามวันและเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น)
ทางรพ.เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 8.00-16.00 น

 

 

 

วิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก Moderna

 

โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน

 

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

 

โดยการเข้าสู่ระบบ #ท่านจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าไปเลือกวันไหนการฉีด >> วิดีโอการตั้งรหัสผ่าน https://fb.watch/8XHxF1xK5D/

 

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,600
  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

 

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก

 

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

 

 

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน

 

โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด