เด่นโซเชียล

กทม. เตือนล่าสุด "น้ำทะเลหนุนสูง" 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม. แจ้งเตือน "น้ำทะเลหนุนสูง" 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง ย้ำเตรียมพร้อมรับมือเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร "กทม." มีการประชุมประสานความร่วมมือ และติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเหนือหลาก "น้ำทะเลหนุนสูง" ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร 

 

 

โดยเฉพาะการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุทกศาสตร์ เรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 06.00 - 15.00 น. จะเป็นช่วงที่ "น้ำทะเลหนุนสูง" โดยคาดหมายบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.80 - 2.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรุงเทพมหานคร "กทม." ได้เตรียมความพร้อมโดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร และแนวกระสอบทรายที่ได้เรียงไว้ โดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากเดิมความสูงของแนวกระสอบทรายที่เรียงแล้วอยู่ที่ระดับประมาณ +2.30 ม.รทก.ถึง +2.40 ม.รทก. ปัจจุบันได้เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวให้มีความสูงอยู่ที่ระดับ +2.80 ม.รทก. 

 

พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังในช่วงก่อนเวลาที่น้ำจะขึ้นทุกวันตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ได้ติดตั้งไว้แล้วตามบ่อสูบน้ำต่าง ๆ ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกจุด เพื่อให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ในทันที ตลอดจนจัดเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) 4 คัน เตรียม Big Bag 200 ใบ ตะกร้าใส่ทรายสำหรับเรียงกระสอบ 5,150 ใบ พนังกั้นน้ำฉุกเฉิน 9 เส้น (ความยาวเส้นละ 15 เมตร) กระสอบเปล่า 49,640 ใบ และกระสอบบรรจุแล้ว 4,250 ใบ 

 

ในส่วนของสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จากกรมอุทกศาสตร์ และเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร https://dds.bangkok.go.th

 

กทม. เตือนล่าสุด \"น้ำทะเลหนุนสูง\" 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง

 

 

พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะชุมชนที่นอกคันกั้นน้ำได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมป้องกันผลกระทบจาก "น้ำทะเลหนุนสูง" ในช่วงวันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงแจ้งช่องทางการรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนตลอด 24 ชั่วโมง 

 

พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากสำนักการระบายน้ำ จิตอาสาพระราชทาน ทหาร ตำรวจ กอ.รมน.กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ประจำเครื่องสูบน้ำจุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ บริเวณถนนทรงวาด ศาลเจ้าโรงเกือก (ตลาดน้อย) 

 

นอกจากนี้เขตดุสิตได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณจุดที่มีรอยรั่วขณะ "น้ำหนุนสูง" ในซอยสามเสน 13 และบริเวณชุมชนท่าเขียวไข่กาเดิม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยนอกแนวคันกั้นน้ำในชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ และชุมชนวัดเทวราชกุญชร โดยทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงน้ำหนุนสูง และยกเสริมพื้นไม้ภายในบ้านบางส่วน เพื่อให้ประชาชนพักอาศัยอยู่ได้ 

 

ส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำแบบถาวร เขตสัมพันธวงศ์ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงบประมาณ กรมเจ้าท่า และเจ้าของอาคารจุดฟันหลอริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการสร้างแนวเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ต่อไป 

 

กทม. เตือนล่าสุด \"น้ำทะเลหนุนสูง\" 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง

 

กทม. เตือนล่าสุด \"น้ำทะเลหนุนสูง\" 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง

 

กทม. เตือนล่าสุด \"น้ำทะเลหนุนสูง\" 19-28 พ.ย. นี้ เช็คเลยกระทบพื้นที่ไหนบ้าง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ