เด่นโซเชียล

ด่วนเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์นักเรียน เช็คเงื่อนไขลงทะเบียนที่นี่

กทม.เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปีขึ้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้- 17 พ.ย.64 ตรวจสอบรายละเอียดคลิกลงทะเบียนที่นี่

เฟซบุ๊ก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานอนามัย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552) โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้นั้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  • อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาแบบ Home school 
  • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form โดยการสแกน QR Codeด่านล่างนี้ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ -17 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น  โดยสามารถคลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้มีอายุ 12-18 ปีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

ด่วนเปิด \"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน\" ไฟเซอร์นักเรียน เช็คเงื่อนไขลงทะเบียนที่นี่

สำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ โดยผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน 

 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่น ๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น Passport
บัตรนักเรียน/นักศึกษา (ถ้ามี) 

 

ตารางการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 

  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 

สถานที่ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0 2203 2883

ข่าวยอดนิยม