เด่นโซเชียล

"ข่าวปลอม" มัดรวมรอบสัปดาห์แชร์ว่อนเน็ต เช็คชัวร์หรือมั่วกันได้เลยที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ข่าวปลอม" ว่อนเน็ต แชร์กระหน่ำโลกออนไลน์ มัดรวมรอบสัปดาห์มาให้แล้ว เช็คชัวร์หรือมั่ว ข่าวไหนบ้างบิดเบือน ข่าวไหนบ้างปลอม และข่าวไหนบ้างจริง ได้เลยที่นี่

 

เกาะติด "ข่าวปลอม" ว่อนเน็ต แชร์กระหน่ำโลกออนไลน์ สร้างความหวาดวิตกกังวลเข้าใจผิดกับประชาชนผู้ได้รับทราบข่าวดังกล่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2564) Anti-Fake News Center Thailand สรุปมัดรวมข่าวรอบสัปดาห์ (1 - 7 พฤศจิกายน 2564) มาให้ ข่าวไหนบ้าง ข่าวบิดเบือน ข่าวไหนบ้าง ข่าวปลอม และข่าวไหนบ้าง ข่าวจริง เริ่มกันด้วยข่าวนี้

 

 

 

 

ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ต่อนายจ้าง

 • จากที่มีการส่งต่อข้อมูลตามประเด็นข้างต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 32) กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่กฎหมายไม่ได้มีบทบังคับว่าลูกจ้างต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วย ซึ่งหากลูกจ้าง ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน อาจมีหรือไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างก็ได้
 • ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.labour.go.th/ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3

 

 

วันออกพรรษา, ฉีดวัคซีนโควิด-19, Thailand Pass, ลาป่วย, ใบรับรองแพทย์, รางจืด, ยาบ้า, ข่าวบิดเบือน, ข่าวปลอม, ข่าวจริง

 

 

เว็บไซต์ www.thailandpass.org เป็นเว็บไซต์ของรัฐ เพื่อลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย

 • กรณีที่ปรากฏเว็บไซต์ www.thailandpass.org ระบุว่า เป็นระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอมที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐ โดยเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยทดแทนระบบ COE นั้น คือ เว็บไซต์ tp.Consular.go.th : คลิกที่นี่
 • ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

 

 

วันออกพรรษา, ฉีดวัคซีนโควิด-19, Thailand Pass, ลาป่วย, ใบรับรองแพทย์, รางจืด, ยาบ้า, ข่าวบิดเบือน, ข่าวปลอม, ข่าวจริง

 

 

 

 

กทม. จัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการและพนักงานสถานประกอบการ ในวันที่ 9 พ.ย. เพื่อป้องกันระบาดเพิ่ม

 • จากการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้ ที่ประชุมของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 จึงได้เห็นควรให้ผู้ประกอบการและพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และเปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขต เข้ารับวัคซีน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
 • ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0-2203-2883 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com : คลิกที่นี่ หรือโทร 0-2221-2141-69

 

 

วันออกพรรษา, ฉีดวัคซีนโควิด-19, Thailand Pass, ลาป่วย, ใบรับรองแพทย์, รางจืด, ยาบ้า, ข่าวบิดเบือน, ข่าวปลอม, ข่าวจริง

 

 

ถอดวันออกพรรษาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความสำคัญทางพุทธศาสนา

 • จากกรณีการส่งต่อข้อมูลในเรื่อง ถอดวันออกพรรษาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความสำคัญทางพุทธศาสนา ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อมูลที่กล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่เคยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันออกพรรษา เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการประจำปี
 • ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่ www.onab.go.th หรือ โทร 02 4417999

 

 

วันออกพรรษา, ฉีดวัคซีนโควิด-19, Thailand Pass, ลาป่วย, ใบรับรองแพทย์, รางจืด, ยาบ้า, ข่าวบิดเบือน, ข่าวปลอม, ข่าวจริง

 

 

รางจืด สามารถช่วยเลิกยาบ้าได้แบบไม่ทรมาน ไม่ลงแดง

 • รางจืด เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในทางถอนพิษ เป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และในปัจจุบันมีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการนำมาใช้ในผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทยาบ้า ซึ่งพบว่าสามารถช่วยเสริมการเลิกเสพยาเสพติดและช่วยลดอาการถอนพิษยาแอมเฟตามีนได้ แต่การใช้ยารางจืดมีระยะเวลา และข้อควรระวัง ควรปรึกษาและใช้สมุนไพรรางจืดตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์
 • และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

 

 

วันออกพรรษา, ฉีดวัคซีนโควิด-19, Thailand Pass, ลาป่วย, ใบรับรองแพทย์, รางจืด, ยาบ้า, ข่าวบิดเบือน, ข่าวปลอม, ข่าวจริง

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ