เด่นโซเชียล

มีผลทันที ประกาศอัตรา "ค่าโดยสาร" เรียกรถผ่านแอปฯ เริ่ม 60 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกรถผ่านแอปฯ เคาะค่าโดยสาร ค่าบริการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตรา "ค่าโดยสาร" และค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกรถผ่านแอปฯ เคาะค่าโดยสาร ค่าบริการ

 

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 หรือกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการร เรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน ต่างๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (12 พ.ย.64)

 

 

นิยาม "รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กำหนด ดังนี้

 

1.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

  • ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 - 45 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 6 - 10 บาท

 

 

2.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง

  • ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 45 - 50 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 7 - 12 บาท

 

 

3.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

  • ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 100 - 150 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12 - 16 บาท

กรณีที่ระบบคำนวณอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินว่าสภาพการจราจรจะทำให้รถไม่สามารถ เคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัย การคิดอัตราค่าโดยสารของรถตาม ให้คำนวณเพิ่มในอัตรานาทีละ 2 บาท

 

 

ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ดังนี้

 

1.กรณีการจ้างผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตรา 20 บาท

 

2.ค่าบริการเพิ่มกรณีที่ปริมาณรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมดุลกับความต้องการ ใช้บริการ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตราไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200 บาท 

 

 

 การเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียกเก็บตามจำนวนเงินซึ่งคำนวณโดยระบบการคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้า ที่ปรากฏในอุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อการรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบก ให้การรับรอง 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด