เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน ผ่านพร้อมเพย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับเงินประโยชน์ทดแทนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งนอกจากจะสามารถรับเงินสดได้ง่าย ๆ แล้ว ยังสะดวกสบายไม่ต้องไปขึ้นเช็คที่ธนาคารอีกด้วย

 

สำนักงาน "ประกันสังคมเพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน กรณีบำเหน็จชราภาพ และบำนาญชราภาพ ผ่านช่องทางพร้อมเพย์ (Promptpay) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถรับเงินสดได้ง่าย ๆ เพียงแค่ผู้ประกันตนลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีธนาคารด้วยบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเท่านั้น

 

ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ กรณีชราภาพ มีดังต่อไปนี้

1.กรณีเงินบำนาญชราภาพ

  • ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)
  • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

 

 

 

 

2.กรณีบำเหน็จชราภาพ

  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)
  • จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

 

สำหรับผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ที่มีสิทธิรับกรณีชราภาพตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมาให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิรับกรณีชราภาพ ที่สำนักงาน "ประกันสังคม" พื้นที่ ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

 

 

 

โดยสำนักงาน "ประกันสังคม" มีเงื่อนไขในการรับเงินประโยชน์ทดแทน ดังต่อไปนี้

  • ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคาร กรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

  • หากต้องการยื่นเรื่องหรือแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา

 

*ช่องทางกาารรับงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ ได้เฉพาะ ม.33 และ ม.39 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด