เด่นโซเชียล

อย. ย้ำ ใช้ชุด "ชุดตรวจ ATK" ที่ผ่านอนุญาตเท่านั้น หลังเจอของปลอมระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จากเหตุการณ์ใช้ "ชุดตรวจ ATK" ที่ได้รับบริจาคแล้วเกิดผลบวกปลอมจำนวนมาก อย. ขอให้ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บ อย.

จากเหตุการณ์ใช้ "ชุดตรวจ ATK" ที่ได้รับบริจาคแล้วเกิดผลบวกปลอมจำนวนมาก อย. ขอให้ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บ อย. 

 

 

6 พ.ย.64 นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวผลการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ของครูและนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits) หรือชุดตรวจ ATK  และปรากฏผลบวกลวงจำนวนมากนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ได้ตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนใช้และปรากฏผลบวกลวง คือ ยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit เป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคมา จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนโปรดระมัดระวังในการนำชุดตรวจ ATK ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  

ทั้งนี้ ชุดตรวจทุกรายการที่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน โดย อย. และคณะผู้เชี่ยวชาญจะมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาผลการทดสอบทางคลินิกที่ทำการทดสอบจริงในประเทศไทยด้วย  ดังนั้น การจะเลือกใช้ชุดตรวจยี่ห้อใดหรือหากประสงค์จะซื้อชุดตรวจไปบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือสถานศึกษาใด ๆ จึงต้องตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ชัดเจน  ซึ่ง

 

 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/ SitePages/test_kit_covid19.aspx  หรือที่คิวอาร์โค้ดนี้ โดยขณะนี้ อย. ได้อนุมัติชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้วมากถึง 100 รายการ

รองเลขาธิการฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า "ชุดตรวจ ATK" เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือทำงานในสถานที่โอกาสแพร่เชื้อสูง เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด หากใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะพบผลบวกลวงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน 

 

 

อย. ย้ำ ใช้ชุด \"ชุดตรวจ ATK\" ที่ผ่านอนุญาตเท่านั้น หลังเจอของปลอมระบาด
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ