เด่นโซเชียล

เปิดผลข้างเคียงหลังฉีด "ซิโนฟาร์ม" พบเสียชีวิตสะสม 19 ราย

เปิดผลข้างเคียงหลังฉีด "ซิโนฟาร์ม" พบเสียชีวิตสะสม 19 ราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดผลข้างเคียงหลังฉีด "ซิโนฟาร์ม" เสียชีวิตสะสม 19 ราย นอกจากนี้ยังพบอาการไม่พึงประสงค์จากเข็ม 1และเข็ม 2 เล็กน้อยไม่รุนแรง

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ ผู้รับวัคซีน จำนวน 13,318,242 โดส โดยระบุข้อมูล ดังนี้

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 6,872,031  ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.39  %  =  27,052 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63 %  = 43,566 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.31 %  =  31,127 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 • ปวดศีรษะ 0.56 %    
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43 %
 • เหนื่อย เพลีย 0.39  %
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37 %
 • อาการไข้ 0.36 %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 6,446,211 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 %  = 3,940 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) 0.33 %  = 21,381 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) 0.20 %  = 13,207 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ 

 • ปวดศีรษะ 0.31 %
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.27 %
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25 %
 • เหนื่อย เพลีย 0.24 %
 • อาการไข้ 0.20 %

*สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

หมายเหตุ
ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงาน ผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย หัวใจล้มเหลว 2 ราย จากโรคประจำตัว 5 ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย และรอการชันสูตร 1 ราย 

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 15 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย และเวียนศีรษะ 2 ราย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  708,273 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

logoline