เด่นโซเชียล

รีบเช็คพิกัด กปน. แจ้ง "น้ำประปาไม่ไหล" วันนี้ ตั้งแต่ 10 โมงเช้า

การประปานครหลวง กปน. ประกาศแจ้ง วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10 โมงเช้า - 4 โมงเย็น "น้ำประปาไม่ไหล" ชั่วคราว บริเวณถนนไมตรีจิต

การประปานครหลวง "กปน." ประกาศแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. "น้ำประปาไม่ไหล" ชั่วคราว บริเวณ "ถนนไมตรีจิต" ระบุว่า 

 

 

การประปานครหลวง "กปน." มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณ "ถนนไมตรีจิต" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ของวันเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ "น้ำประปาไม่ไหล" ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

 

  • ถนนคลองเก้า ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยคลองเก้า 7 ถึงแยกตัดถนนไมตรีจิต 
  • เคหะชุมชนมีนบุรี (คลองเก้า) 
  • ถนนไมตรีจิต ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยไมตรีจิต 11 ถึงซอยไมตรีจิต 13 
  • ถนนไมตรีจิต ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ โรงเรียนวัดศรีสุก ถึงซอยไมตรีจิต 38 

 

 

การประปานครหลวง "กปน." ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร "กปน." พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android 

 

รีบเช็คพิกัด กปน. แจ้ง \"น้ำประปาไม่ไหล\" วันนี้ ตั้งแต่ 10 โมงเช้า

 

ที่มา การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA) 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ