เด่นโซเชียล

พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ตัดพ้อ ถึง "เจ้าคุณธงชัย" ขอความยุติธรรมให้อาจารย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พระมหาไพรวัลย์" โพสเฟซบุ๊กถึง "เจ้าคุณธงชัย" ขอเห็นแก่พระพุทธศาสนา ขอความยุติธรรมให้อาจารย์ ไม่ใช่คนมีมลทินดังที่ถูกกล่าวหา ยันตัวเองน้อมรับการลงโทษทุกรูปแบบ

"พระมหาไพรวัลย์" โพสต์เฟซบุ๊กถึง "เจ้าคุณธงชัย" ขอเห็นแก่พระพุทธศาสนา ขอความยุติธรรมให้อาจารย์ ไม่ใช่คนมีมลทินดังที่ถูกกล่าวหา ยันตัวเองน้อมรับการลงโทษทุกรูปแบบ

 

 

วันที่ 1 พ.ย.2564 พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณได้ โพสต์ลงบนเฟซบุ๊กลงแฟนเพจของตัวเอง ประเด็น ร้องขอความยุติธรรม กรณี พระราชปัญญาสุธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ในฐานะอาจารย์ของพระมหาไพรวัลย์ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีมลทินหม่นมองอย่างที่มีคนกล่าวอ้าง โดยเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

 

 

กราบเรียนถึงท่านเจ้าประคุณ

 

หากท่านเจ้าประคุณไม่เห็นแก่เกล้ากระผม ซึ่งเป็นเพียงพระรุ่นลูกรุ่นหลานรูปหนึ่ง ไม่เห็นแก่การที่เกล้ากระผมจะยังครองผ้ากาสาวพัตร์ หรือจะลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสครองเรือน

 

 

แต่ขอความมีปัญญาญาณของท่านเจ้าประคุณ ได้โปรดตริตรองอย่างลึกซึ้งและอย่างแยบคายด้วยเถิด ขอให้ท่านเจ้าประคุณเห็นแก่การของพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง ซึ่งพระเดชพระคุณเป็นผู้บัญชาดูแลอยู่

 

 

เกล้ากระผมขออนุญาตบังอาจนำเรียน ด้วยเกล้ากระผมเห็นว่า การพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง จำเป็นต้องอาศัยพระผู้ใต้ปกครอง ซึ่งมีทั้งสติปัญญาและความสามารถช่วยสนองพระเดชพระคุณและรับใช้เพื่อความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ไม่ว่าจะในส่วนของการเผยแผ่ การวิปัสสนา หรือการพระปริยัติ

 

 

เกล้ากระผม อาจประพฤติตนเป็นที่ไม่เรียบร้อยหรือเหมาะสม นี่เป็นโทษโดยส่วนตัวของเกล้ากระผมเอง และหากการประพฤติตัวนี้ สร้างความไม่พึงใจต่อพระเดชพระคุณ เกล้ากระผม กราบขอน้อมรับโทษในส่วนของความผิดนี้แต่โดยดี

ไม่ว่าพระเดชพระคุณ จะมีดำริอย่างไรในการลงโทษโดยชอบแก่พระธรรมวินัย เกล้ากระผมจะน้อมรับ และไม่ขัดขืนต่อคำสั่งนั้นเลย

 

 

เกล้ากระผมใคร่ขอความมีกรุณาคุณต่อพระเดชพระคุณเพียงอย่างเดียวว่า พระราชปัญญาสุธี ซึ่งเป็นอาจารย์ของเกล้ากระผม และรั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้ มิได้เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องหรือมีมลทินหม่นหมองในส่วนใดเลย มิได้เป็นผู้หย่อนยานในการปกครองดูแลพระลูกวัด อย่างที่มีคนกล่าวอ้าง

 

 

ขอพระเดชพระคุณได้ทรงไว้ซึ่งความมีพรหมวิหารธรรมความเป็นธรรม ตลอดจนถึงความยุติธรรม ต่ออาจารย์ของเกล้ากระผมด้วย

 

 

เกล้ากระผมมิบังอาจคิดว่า สาสน์นี้จะไปถึงพระเดชพระคุณหรือไม่ มิบังอาจที่จะต่อรองหรือเรียกร้องอะไร แต่ในฐานะของพระลูกพระหลาน หรือแม้แต่พระที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณท่าน เกล้ากระผมถือว่า สาสน์นี้เป็นส่วนของการกราบเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างที่สามารถทำได้

 

 

ขอพระคุณโปรดอยู่เหนือพระเดช และขอให้ท่านเจ้าประคุณโปรดเมตตาตริตรองโดยแยบคายด้วยเถิดขอรับ คณะสงฆ์จะแซ่ซ้อง สังฆมณฑลจะสรรเสริญ การพระศาสนาจะก้าวหน้า หากท่านเจ้าประคุณ ทรงอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมในการปกครองอย่างแท้จริง

 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระผม พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

พระลูกวัดของวัดสร้อยทองพระอารามหลวง

 

พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ตัดพ้อ ถึง "เจ้าคุณธงชัย" ขอความยุติธรรมให้อาจารย์

 

ที่มา พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

logoline