เด่นโซเชียล

เครื่องหมาย "SHA" คืออะไร ร้านไหนใน กทม.นั่งดื่มสุราได้ เช็ควิธีลงทะเบียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำความรู้จักเครื่องหมาย "SHA" คืออะไร ทำไมต้องมี แล้วร้านอาหารไหนใน กทม. ที่นั่งดื่มสุราได้ เช็ควิธีลงทะเบียนผ่าน www.thailandsha.com

ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้หลายคน คงเริ่มเห็นตราที่เขียนว่า SHA หรือ SHA+ บนสถานที่ประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร 
โรงแรม ที่พัก หรือร้านค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะล่าสุด ที่ทาง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด แต่อนุญาตให้เฉพาะร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรอง ตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เท่านั้น แล้ว SHA คืออะไร แล้วทำไมต้องมี

 

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดทำสัญลักษณ์ SHA เพื่อรับรองคุณภาพของสถานประกอบการนั้น ๆ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นเรื่องขอผ่านสมาคม เช่น สมาคมโรงแรม เมื่อได้รับสัญลักษณ์แล้ว ผู้ประกอบการจะถูกประเมิน โดยผู้ใช้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน รวมถึงมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นระยะอีกด้วย

 

เครื่องหมาย \"SHA\" คืออะไร ร้านไหนใน กทม.นั่งดื่มสุราได้ เช็ควิธีลงทะเบียน

กิจการที่สามารถขอตรา SHA ได้ มีทั้งหมด 10 รูปแบบ ได้แก่ 

 

 • ร้านอาหาร
 • โรงแรมหรือที่พัก
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
 • บริษัทนำเที่ยว
 • กิจการเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
 • ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ และร้านค้าต่าง ๆ

 

กรณีเปิดจำหน่ายและให้นักดื่มแอลกอฮอล์ในร้านใน กทม.ต้องได้รับการรับรอง SHA 

 

เครื่องหมาย \"SHA\" คืออะไร ร้านไหนใน กทม.นั่งดื่มสุราได้ เช็ควิธีลงทะเบียน

วิธีการสมัครใช้ SHA 

 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha 
 • หรือ https://www.thailandsha.com  
 • สามารถอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการลงทะเบียน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

 

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน SHA

 

 • คลิกลงทะเบียน SHA
 • คลิก เลือกประเภทกิจการ
 • กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ

 

สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA+ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 

 • ภัตคาร/ร้านอาหาร 1,350 ร้าน
 • โรงแรม/ที่พัก/โฮมสเตย์ 657 แห่ง
 • นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว 51
 • ยานพหานะ 319 รายการ
 • บริษัทนำเที่ยว 451 บริษัท
 • สุขภาพและความงาม 190 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 88 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 รายการ
 • การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร 70 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 183 ร้าน

 

โดยรวมแล้วร้านที่ได้รับมาตรฐานทั้งหมดจำนวน 3,386 รายการ และยื่นขอ SHA+ จำนวน 324 รายการ ผ่านการประเมิน SHA+ จำนวน 198 รายการ

 

SHA ต่างกับ SHA+ อย่างไร 

 

เครื่องหมาย SHA+ คือต้องมีพนักงานในสถานที่ประกอบการหรือกิจการที่ได้รับวัคซีนโควิด-19  ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร

 

เครื่องหมาย \"SHA\" คืออะไร ร้านไหนใน กทม.นั่งดื่มสุราได้ เช็ควิธีลงทะเบียน

 

 

logoline