เด่นโซเชียล

"ปลดแอกนิยาม" ธรรมศาสตร์ แก้ไขการขานชื่อและการระบุชื่อของบุคคลหลากหลาย

"ปลดแอกนิยาม" ธรรมศาสตร์ แก้ไขการขานชื่อและการระบุชื่อของบุคคลหลากหลาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปราศจากกรอบทางเพศที่ปิดกั้นความแตกต่างหลากหลายทางเพศ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "ปลดแอกนิยาม" แก้ไขการขานชื่อและการระบุชื่อของบุคคล

 

"ปลดแอกนิยาม" ประกาศ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความว่า เพื่อให้การดำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยปราศจากกรอบทางเพศที่ปิดกั้นความแตกต่างหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นการปลดแอกจากการกีดกันทางเพศ จำกัดเสรีภาพในการนิยามตนเอง และยุติการไม่ยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างหลากหลายของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 82 ของระเบียบกิจกรรมนักศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงานและการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติให้แก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 62 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ในหมวด 4 การจัดระเบียบและความเรียบร้อย ในข้อ 77 ความว่า การขานชื่อและการระบุชื่อของบุคคล ให้กระทำดังนี้

  1. ในการขานชื่อ หรือระบุชื่อตนเอง ให้เป็นเสรีภาพของบุคคลนั้นที่จะใช้หรือไม่ใช้คำนำหน้านามก็ได้
  2. ในการขานชื่อ หรือระบุชื่อของบุคคลอื่น ต้องไม่ขานหรือระบุคำนำหน้านามของบุคคลนั้น เว้นแต่บุคคลนั้นประสงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม

 

 

 

 

ดังนั้น ในการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้

 

 

ปลดแอกนิยาม, สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การขานชื่อ, การระบุชื่อของบุคคล, คำนำหน้านาม

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด